Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Dokumenty

Treść

Dokumenty Zespołu

Przedstawiamy raport po zakończonej Ewaluacji problemowej przeprowadzonej przez wizytatorów z Kuratorium Oświaty

więcej »


STATUT ZSP4!

więcej »


REGULAMIN UCZNIOWSKI
więcej »
 


REGULAMIN EDUKACJI ZDALNEJ

więcej »
 


WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

więcej »


REGULAMIN USTALANIA OCEN ZACHOWANIA

więcej »


ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
więcej »


PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

więcej »


REGULAMIN WOLONTARIATU ZEWNĘTRZNEGO
więcej »


STANDARDY OCHRONY DZIECI W SP NR 40

więcej » 


 

 

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

więcej »

zał.1 - podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznegopodanie_rodzicow_wf

więcej »

358100