Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Wizja Szkoły Podstawowej nr 40 na lata 2013-2018

Treść

Nasza szkoła jest miejscem niezwykle przyjaznym dla uczniów, w którym poznają swoje mocne strony i mogą je rozwijać. Poprzez dobrą współpracę z rodzicami i opiekunami podnosimy efektywność naszych działań i umacniamy je.

Nasz absolwent:
- ma szerokie zainteresowania, które rozwija pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry,
- zna podstawowe normy społeczne, które wykorzystuje w życiu codziennym,
- umie pracować w zespole dzięki czemu potrafi zbudować relacje między uczniami oparte są na dialogu oraz poszanowania ich autonomii,
- posiada umiejętność planowania czasu wolnego w sposób aktywny i różnorodny,
- potrafi dbać o środowisko naturalne oraz posiada dobrze wypracowane zachowania proekologiczne,
- jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych dzięki czemu w sposób świadomy i bezpieczny egzystuje w społeczeństwie,
- przejawia wzajemną tolerancję i akceptacją oraz emanuje poczuciem empatii dla drugiego człowieka,
- dobrze zna techniki szybkiego i skutecznego uczenia się, dzięki czemu uzyskuje dobre wyniki na egzaminach,
- czerpie przyjemność z nauki i potrafi się uczyć, czego efektem są zadowalające wyniki na testach końcowych oraz wysoka frekwencja na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych,
- sprawnie posługuje się technologią komputerową, która wykorzystuje w sytuacjach codziennych,
- miał możliwość pracy w różnorodnych sytuacjach i projektach co owocuje kreatywnością i przedsiębiorczością w przyszłym życiu zawodowym.

282836