Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Treść

  

| WZO

Wymagania edukacyjne
 

KLASY 1-3

| Edukacja wczesnoszkolna
| Język angielski
| Religia
| Etyka 

KLASY 4-8

| Język polski
| Język niemiecki
| Język angielski
| Historia
| Matematyka
| Przyroda
| Biologia
| Chemia
| Fizyka


                                                

| Geografia

| Muzyka

| Plastyka
| Technika
| Informatyka
| Wychowanie fizyczne
| EDB
| WOS
| Religia
| Etyka

  

282834