Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Treść

| WZO

Wymagania edukacyjne
 

| Edukacja wczesnoszkolna
| Język angielski
| Etyka

 

 

| Język polski - kl.4-7, kl.8
| Język niemiecki
| Język rosyjski
| Język angielski - 4-7, kl.8
| Historia - kl.4, kl.5-7, kl.8
| Matematyka
| Przyroda
| Biologia - kl.5, kl.6, kl.7, kl.8
| Chemia - kl.7, kl.8
| Fizyka
                                                

| Geografia, kl.5, kl.6, kl.7, kl.8

| Muzyka

| Plastyka
| Technika
| Informatyka - kl.4, kl.5, kl.6, kl.7, kl.8
| Wychowanie fizyczne
| EDB - kl.8
| WOS - kl.8
| Religia
| Etyka     

138015