Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

PRZEDSZKOLE

Treść

Dokumenty na rok szkolny 2024/25:


Informacje o dziecku

więcej »


Upoważnienie do odbioru dziecka

więcej »


Karta informacyjna dziecka

więcej »


Oświadczenie o alergii

więcej »


Formularz zgody na publikację wizerunku dziecka

więcej »


Oświadczenie woli rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na zajęcia religii
w Przedszkolu nr 70

więcej »


Upoważnienie do jednorazowego odbioru dzieci z przedszkola
więcej »


Wniosek o wydanie informacji o dziecku

więcej »


Wskazówki ułatwiające adaptację

więcej »


Wyprawka dla nowoprzyjętych 3-4-latków

więcej >>
 


Wniosek o zwolnienie z opłaty za przedszkole dla rodzin wielodzietnych

więcej>>

358106