Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Projekt muzyczny

Treść

Projekt „Akademia Chóralna"


Pragnę zachęcić wszystkich uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w projekcie „Akademia Chóralna",
któremu patronuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Próby chóru odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach: 14:30 - 16:00.


Dzieci śpiewając w chórze będą mogły już w grudniu 2017 r. zaprezentować się na scenie Narodowego Forum Muzyki razem z chórami regionu Wrocław oraz Dolny Śląsk przy akompaniamencie orkiestry symfonicznej. Oprócz uświetniania uroczystości szkolnych, w maju 2018 r. będziemy mieli możliwość zaprezentowania się i konfrontacji podczas corocznego Dolnośląskiego Przeglądu Chórów projektu „Akademia Chóralna".
Moim marzeniem jest stworzenie w Naszej Szkole, co najmniej 20 osobowego chóru, który przysporzy dzieciom wiele niezapomnianych chwil a także będzie piękną „muzyczną" wizytówką szkoły i osiedla. Wszystkim osobom, a szczególnie rodzicom, którzy chcieliby nas wspierać w tych działaniach z góry dziękuję. Liczę na życzliwość, wyrozumiałość oraz czasem czas poświęcony dla swoich utalentowanych dzieci.


Akademia Chóralna to projekt, którego celem jest rozpowszechnienie śpiewu, jako powszechnego dobra, przez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów – od przedszkola do zespołu zawodowego. Dbałość o obecność śpiewu w życiu każdego człowieka od najmłodszych lat to nasza misja. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom zmieniającym się w zależności od wieku – różne przecież są potrzeby dzieci, dorosłych, amatorów i zawodowych śpiewaków. A że właśnie śpiew zespołowy jest najlepszą formą obecności śpiewu w życiu, dającą korzyści nie tylko artystyczne, lecz także psychologiczne oraz społeczne – to właśnie chóry są sposobem na realizację naszej misji.
Projekt zakłada wsparcie dyrygentów, chórów i młodych śpiewaków.

Jedną z gałęzi projektu Akademia Chóralna jest kontynuacja działań Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska" rozpoczętego w 2006 roku. Jego pomysłodawcą jest Andrzej Kosendiak ówczesny dyrektor Filharmonii Wrocławskiej a obecnie Narodowego Forum Muzyki. Program jest od początku dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W latach 2006–2014 program Śpiewająca Polska prowadziło Narodowe Centrum Kultury, a opiekę merytoryczną sprawował Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans. Od 2015 roku, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program został włączony do projektu MKiDN Akademia Chóralna, prowadzonego przez Narodowe Forum Muzyki.

W projekcie uczestniczy ponad 200 chórów. Co roku w całej Polsce organizowanych jest około 40 koncertów, w tym dwa finałowe z udziałem wybranych chórów z danej edycji, kilkadziesiąt szkoleń dla dyrygentów, a także wiele regionalnych konkursów chóralnych weryfikujących poziom zespołów biorących udział w projekcie. Bezpośrednią opiekę nad uczestniczącymi w Akademii Chóralnej dyrygentami i ich chórami sprawują kuratorzy regionalni – chórmistrzowie, pedagodzy, specjaliści w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą. Niezwykle ważną rolę w tworzeniu i rozwijaniu tego projektu odegrała Grażyna Rogala-Szczerek, która w latach 2001–2014 była koordynatorem działań Śpiewającego Wrocławia, w latach 2006–2014 koordynatorem ogólnopolskim programu Śpiewająca Polska, a w latach 2014–2016 kuratorem ogólnopolskim projektu Akademia Chóralna.


Od 2015 roku za program Śpiewająca Polska i kierunek jego rozwoju odpowiada dyrektor programowy Akademii Chóralnej – Agnieszka Franków-Żelazny.

Cele szczegółowe projektu to:

• zwiększenie liczby chórów dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym;
• poprawienie poziomu artystycznego istniejących chórów dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym;
• umożliwienie jak największej liczbie chórów skonfrontowania swoich osiągnięć z innymi zespołami;
• umożliwienie chórzystom wymiany doświadczeń podczas wspólnych projektów;
• stworzenie możliwości uczenia się od starszych kolegów – zawodowych śpiewaków i instrumentalistów;
• doskonalenie warsztatu wykonawczego młodych śpiewaków;
• organizowanie szkoleń, warsztatów i lekcji dla śpiewającej młodzieży z najlepszymi teoretykami oraz nauczycielami praktykami – światowej sławy śpiewakami i dyrygentami;
• umożliwienie młodym śpiewakom występowania na jednej scenie z zawodowymi muzykami, w tym z gwiazdami wokalistyki i dyrygentury;
• wspieranie merytoryczne jak największej liczby chórów i dyrygentów;
• organizowanie warsztatów i szkoleń dla dyrygentów;
• stworzenie dla dyrygentów sieci wymiany doświadczeń;
• wydawanie materiałów niezbędnych do pracy z chórami na różnych poziomach;
• zamawianie nowego repertuaru dla chórów.

Projekt obejmuje działania podejmowane w ramach macierzystych projektów Śpiewająca Polska i Polski Narodowy Chór Młodzieżowy, a także szkolenia dla dyrygentów i publikacje materiałów merytorycznych i nutowych. Wszystkie wymienione zadania są realizowane w ramach przyjętego na dany rok tematu, a ponadto dotyczą tematów uniwersalnych związanych z metodyką prowadzenia chóru.

Mariusz Binek


366404