Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Stołówka szkolna

Treść

STOŁÓWKA SZKOLNA 2022/2023

Informujemy, że od 1.08.2022 r. Zarząd Inwestycji Miejskich rozpoczyna kilkumiesięczny generalny remontem budynku przedszkola, w tym kuchni i stołówki dla klas 4 - 8.
Planowany termin zakończenia prac to kwiecień 2023 roku.
W czasie remontu, z powodu trudności lokalowych i organizacyjnych, wydawanie obiadów dla klas 4 – 8 będzie zawieszone do czasu zakończenia prac i ponownego uruchomienia kuchni.
Stołówkę dla klas 1 -3 będzie w tym czasie obsługiwała firma cateringowa „Domowy obiadek”.
 


Deklaracja obiadowa na rok szkolny 2022/23
>>więcej


Regulamin stołówki szkolnej
>>więcej
 Szanowni Rodzice!

W związku z podniesieniem cen towarów o 30% przez wszystkich naszych
dostawców zmuszeni jesteśmy do zwiększenia stawki żywieniowej za obiady w
szkole. W związku z powyższym od dnia 01.05.2022r. ulega zmianie stawka za
obiad z kwoty 6,50 zł. na kwotę 8,50 zł.

Rodzice dzieci, którzy chcą zrezygnować z posiłku w szkole, proszeni są
o złożenie pisemnej rezygnacji w sekretariacie szkoły (druk w załączeniu):


>>> rezygnacja z obiadów


Opłaty za obiady

Dokładna kwota opłat za obiady została wysłana na adres mailowy rodzica.

 


Jadłospis w szkole 28.11.2022 - 2.12.2022:

>>więcej

Jadłospis dla dzieci z alergiami:

>>więcej

Alergeny:

>>więcej138014