Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Ogłoszenia szkolne

Treść

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 24 czerwca uczniowie przychodzą do szkoły ubrani na galowo, na uroczysty apel zgodnie z podanym niżej harmonogramem. W tym dniu nie działa świetlica, ani stołówka szkolna. Po apelu nastąpi rozdanie świadectw w salach lekcyjnych. Uczniowi na apelu moż

Pismo dotyczące podwyższonej stawki w szkole maj 2022

Szanowni Rodzice! W związku z podniesieniem cen towarów o 30% przez wszystkich naszych dostawców zmuszeni jesteśmy do zwiększenia stawki żywieniowej za obiady w szkole. W związku z powyższym od dnia 01.05.2022r. ulega zmianie stawka za obiad z kwoty 6,50 zł. na kwotę 8,50

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SP 40

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE w SP 40:  Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych. Opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dzieci mogą wchodzić do przedsionka szkoły. Rodzic/opiekun ucznia powinien każdorazowo zgłaszać na portierni

63759