Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

RODO

Treść

Klauzula informacyjna - EDUKACJA DZIECKA W PLACÓWCE
więcej


Klauzula informacyjna - DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA Z PLACÓWKI
więcej


Klauzula informacyjna - DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA
Z PLACÓWKI DZIAŁAJĄCEJ W RAMACH ZESPOŁU
więcej


Klauzula informacyjna - KONTROLA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
więcej


Klauzula informacyjna - WOLONTARIAT
więcej


Klauzula informacyjna - KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI
więcej


Klauzula informacyjna - OPIEKUN WYCIECZKI
więcej


Klauzula informacyjna - PÓŁKOLONIE
więcej


Klauzula informacyjna - KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA
więcej


Klauzula informacyjna - STOPKA MAILOWA
więcej


Klauzula informacyjna - REKRUTACJA PRACOWNIKA
więcej


Klauzula informacyjna - ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELA
więcej


Klauzula informacyjna - PRACOWNIK SAMORZĄDOWY
więcej


Klauzula informacyjna - PRAKTYKANT
więcej


Klauzula informacyjna - KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ
http://www.zsp4wroc.pl
więcej


Klauzula informacyjna - ZAWARCIE UMOWY
więcej


Klauzula informacyjna - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
więcej


Klauzula informacyjna - ZŁOŻENIE PISMA W PLACÓWCE
więcej


Klauzula informacyjna - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
więcej


Klauzula informacyjna - PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA
więcej


Klauzula informacyjna - FUNDUSZ ZDROWOTNY
więcej


Klauzula informacyjna - PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE PPK
więcej


Klauzula informacyjna - ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZFŚS
więcej


Klauzula informacyjna - ZAWARCIE UMOWY ZLECENIE

więcej


REGULAMIN MONITORINGU
więcej


Klauzula informacyjna - UMOWA NAJMU

więcej

 

358044