Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Dokumenty Zespołu

Treść

Przedstawiamy raport po zakończonej Ewaluacji problemowej przeprowadzonej przez wizytatorów z Kuratorium Oświaty

więcej »


STATUT ZSP4!

więcej »


REGULAMIN UCZNIOWSKI
więcej »
 


REGULAMIN EDUKACJI ZDALNEJ

więcej »
 


WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

więcej »


REGULAMIN USTALANIA OCEN ZACHOWANIA

więcej »


ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
więcej »


WYMAGANIA EDUKACYJNE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

więcej »


REGULAMIN WOLONTARIATU ZEWNĘTRZNEGO
więcej »


REGULAMIN POCZTU SZTANDAROWEGO

więcej


STANDARDY OCHRONY DZIECI

więcej

358069