Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Komunikaty i przetargi

Treść

Uwaga!
W przypadku problemów z wyświetlaniem załączników w pdf w przeglądarce Mozilla Firefox prosimy o skorzystanie z przeglądarki Google Chrome lub Internet Explorer.


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022

więcej

 WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4 WE WROCŁAWIU

Rozstrzygnięcie postępowania -> więcej

Informacja w trybie art. 222, ust 5 ustawy PZP -> więcej

Zmiana terminu otwarcia ofert -> więcej

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia -> więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -> więcej

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -> więcej

EDYTOWALNA WERSJA ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ -> więcej

FORMULARZ CENOWY -> więcej


 


PLAN POSTĘPOWAŃ NA ROK 2021:

więcej »

 


WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR4 WE WROCŁAWIU - rozstrzygnięcie postępowania:
więcej »

 


WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR4 WE WROCŁAWIU - Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy PZP.
więcej »


WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ ZESPOŁU
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 4 WE WROCŁAWIU - Ogłoszenie
o postępowaniu:

więcej »

 

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 4 WE WROCŁAWIU - Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia:

więcej »

 

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 4 WE WROCŁAWIU - edytowalna forma załączników do SIWZ:

więcej »


PLAN POTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWNIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 ROK:

więcej »


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW  SPOŻYWCZYCH NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4 WE WROCŁAWIU - Informacja w trybie art. 86, ust. 5 ustawy PZP
więcej »

358037