Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Karta rejestrująca - stoperek

Treść

INFORMACJA

Niniejszym informujemy, że jedna karta rejestrująca pobyt
dziecka w przedszkolu (czytnik) przysługuje bezpłatnie.
Dodatkowe karty (czytniki) są płatne i opłata za 1 szt.
wynosi 25,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć złotych)
Wpłat należy dokonywać na konto:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4

ul. Sołtysowicka 34
51-168 WROCŁAW
Nr konta: 82 1020 5226 0000 6502 0416 6641
Tytuł wpłaty: ZAKUP KARTY imię i nazwisko dziecka

358100