Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Klasy

Treść

 

Wychowawcy i nauczyciele uczący w poszczególnych klasach w roku szkolnym 2023/2024.

 

Nauczyciel uczący w klasach pierwszych

 

1a

1b

1c

WYCHOWAWCA

Danuta Kreyczi

Joanna Ogonowska

Marta Bielecka

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Danuta

Kreyczi

Joanna Ogonowska

Marta Bielecka

JĘZYK ANGIELSKI

Izabela

Jabłońska

Izabela Jabłońska

Izabela Jabłońska

RELIGIA

Agnieszka Sąsiada

Agnieszka Sąsiada

Agnieszka Sąsiada

 

Nauczyciel uczący w klasach drugich

 

2a

2b

2c

2d

WYCHOWAWCA

Katarzyna Maciejewska

Małgorzata

Stasiak

Joanna Rudniewska

Monika

Pintera

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Katarzyna Maciejewska

Małgorzata

Stasiak

Joanna Rudniewska

Monika Pintera

JĘZYK ANGIELSKI

Izabela

Jabłońska

Izabela Jabłońska

Izabela Jabłońska

Izabela Jabłońska

RELIGIA

Agnieszka Sąsiada

Agnieszka Sąsiada

Agnieszka Sąsiada

Agnieszka Sąsiada

 

Nauczyciel uczący w klasach trzecich

 

3a

3b

3c

WYCHOWAWCA

Marzena Usińska

Claudia Mateusiak

Anna Teresińska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Marzena

Usińska

Claudia Mateusiak

Anna Teresińska

JĘZYK ANGIELSKI

Izabela

Jabłońska

Izabela Jabłońska

Izabela Jabłońska

RELIGIA

Agnieszka Sąsiada

Agnieszka Sąsiada

Agnieszka Sąsiada

 

Nauczyciel uczący w klasach czwartych

 

4a

4b

4c

WYCHOWAWCA

Konrad Zawadzki

Mariusz Binek

Sebastian Adamczewski

JĘZYK POLSKI

Dorota Biedak

Jolanta Belka

Grażyna Sobieraj

JĘZYK NIEMIECKI

Marta Obuszko

Marta Obuszko

Marta Obuszko

JĘZYK ANGIELSKI

Patrycja Dzierżanowska

Patrycja Dzierżanowska

Patrycja Dzierżanowska

MUZYKA

Mariusz Binek

Mariusz Binek

Mariusz Binek

PLASTYKA

Mariusz Binek

Mariusz Binek

Mariusz Binek

HISTORIA

Agnieszka Ptaszyńska

Aneta Wójcik

Aneta Wójcik

PRZYRODA

Marzanna Kowalewska

Marzanna Kowalewska

Marzanna Kowalewska

MATEMATYKA

Edyta Wójciak

Edyta Wójciak

Edyta Wójciak

TECHNIKA

Dorota Biedak

Dorota Biedak

Dorota Biedak

INFORMATYKA

Grażyna Skorupska

Grażyna Skorupska

Grażyna Skorupska

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Konrad Zawadzki

Konrad Zawadzki

Sebastian Adamczewski

RELIGIA

Justyna Pondel

Justyna Pondel

Justyna Pondel

 

Nauczyciel uczący w klasach piątych

 

5a

5b

5c

WYCHOWAWCA

Grażyna Sobieraj

Aneta Wójcik

Anna Khatri

JĘZYK POLSKI

Grażyna Sobieraj

Grażyna Sobieraj

Grażyna Sobieraj

JĘZYK NIEMIECKI

Joanna Smolka

Joanna Smolka

Joanna Smolka

JĘZYK ANGIELSKI

Patrycja Dzierżanowska

Patrycja Dzierżanowska

Anna Khatri

MUZYKA

Mariusz Binek

Mariusz Binek

Mariusz Binek

PLASTYKA

Mariusz Binek

Mariusz Binek

Mariusz Binek

HISTORIA

Agnieszka Ptaszyńska

Aneta Wójcik

Aneta Wójcik

GEOGRAFIA

Alicja Smereka

Alicja Smereka

Alicja Smereka

BIOLOGIA

Marzanna Kowalewska

Marzanna Kowalewska

Marzanna Kowalewska

MATEMATYKA

Edyta Wójciak

Katarzyna Dalecka

Edyta Wójciak

TECHNIKA

Dorota Biedak

Dorota Biedak

Dorota Biedak

INFORMATYKA

Grażyna Skorupska

Grażyna Skorupska

Grażyna Skorupska

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Grażyna Skorupska (DZ)

Konrad Zawadzki (CH)

Iwona Szwedo (DZ)

Sebastian Adamczewski (CH)

Grażyna Skorupska (DZ)

Konrad Zawadzki (CH)

RELIGIA

Justyna Pondel

Justyna Pondel

Justyna Pondel

 

Nauczyciel uczący w klasach szóstych

 

6a

6b

6c

6d

WYCHOWAWCA

Marzanna Kowalewska

Grażyna Skorupska

Edyta Krawczyk

Marta Obuszko

JĘZYK POLSKI

Dorota Biedak

Edyta Krawczyk

Edyta Krawczyk

Edyta Krawczyk

JĘZYK NIEMIECKI

Joanna Smolka

Joanna Smolka

Joanna Smolka

Marta Obuszko

JĘZYK ANGIELSKI

Anna Khatri

Patrycja Dzierżanowska

Anna Khatri

Patrycja Dzierżanowska

MUZYKA

Mariusz Binek

Mariusz Binek

Mariusz Binek

Mariusz Binek

PLASTYKA

Mariusz Binek

Mariusz Binek

Mariusz Binek

Mariusz Binek

HISTORIA

Agnieszka Ptaszyńska

Agnieszka Ptaszyńska

Agnieszka Ptaszyńska

Agnieszka Ptaszyńska

GEOGRAFIA

Alicja Smereka

Alicja Smereka

Alicja Smereka

Alicja Smereka

BIOLOGIA

Marzanna Kowalewska

Marzanna Kowalewska

Marzanna Kowalewska

Marzanna Kowalewska

MATEMATYKA

Małgorzata Getek

Katarzyna Dalecka

Katarzyna Dalecka

Katarzyna Dalecka

TECHNIKA

Dorota Biedak

Dorota Biedak

Dorota Biedak

Dorota Biedak

INFORMATYKA

Agnieszka Popiela

Agnieszka Popiela

Agnieszka Popiela

Agnieszka Popiela

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Iwona Szwedo (DZ)

Sebastian Adamczewski (CH)

Grażyna Skorupska (DZ)

Konrad Zawadzki (CH)

Grażyna Skorupska (DZ)

Konrad Zawadzki (CH)

Iwona Szwedo (DZ)

Sebastian Adamczewski (CH)

RELIGIA

Justyna Pondel

Justyna Pondel

Justyna Pondel

Justyna Pondel

 

Nauczyciel uczący w klasach siódmych

 

7a

7b

7c

WYCHOWAWCA

Iwona Szwedo

Katarzyna Błocian

Katarzyna Dalecka

JĘZYK POLSKI

Dorota Biedak

Jolanta Belka

Jolanta Belka

JĘZYK NIEMIECKI

Marta Obuszko

Marta Obuszko

Marta Obuszko

JĘZYK ANGIELSKI

Anna Khatri

Anna Khatri

Anna Khatri

MUZYKA

Mariusz Binek

Mariusz Binek

Mariusz Binek

PLASTYKA

Mariusz Binek

Mariusz Binek

Mariusz Binek

HISTORIA

Aneta Wójcik

Aneta Wójcik

Aneta Wójcik

GEOGRAFIA

Alicja Smereka

Alicja Smereka

Alicja Smereka

BIOLOGIA

Marzanna Kowalewska

Marzanna Kowalewska

Marzanna Kowalewska

CHEMIA

Katarzyna Błocian

Katarzyna Błocian

Katarzyna Błocian

FIZYKA

Katarzyna Błocian

Katarzyna Błocian

Katarzyna Błocian

MATEMATYKA

Małgorzata Stasiak

Małgorzata Getek

Katarzyna Dalecka

INFORMATYKA

Agnieszka Popiela

Agnieszka Popiela

Agnieszka Popiela

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Iwona Szwedo (DZ)

Sebastian Adamczewski (CH)

Iwona Szwedo (DZ)

Sebastian Adamczewski (CH)

Iwona Szwedo (DZ)

Sebastian Adamczewski (CH)

RELIGIA

Jerzy Dudek

Jerzy Dudek

Jerzy Dudek

DORADZTWO ZAWODOWE

Katarzyna Błocian

Katarzyna Błocian

Katarzyna Błocian

 

Nauczyciel uczący w klasach ósmych

 

8a

8b

WYCHOWAWCA

Dorota Biedak

Jolanta Belka

JĘZYK POLSKI

Dorota Biedak

Jolanta Belka

JĘZYK NIEMIECKI

Marta Obuszko

Marta Obuszko

JĘZYK ANGIELSKI

Anna Khatri

Anna Khatri

HISTORIA

Aneta Wójcik

Aneta Wójcik

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Agnieszka Ptaszyńska

Agnieszka Ptaszyńska

GEOGRAFIA

Alicja Smereka

Alicja Smereka

BIOLOGIA

Marzanna Kowalewska

Marzanna Kowalewska

CHEMIA

Katarzyna Błocian

Katarzyna Błocian

FIZYKA

Katarzyna Błocian

Katarzyna Błocian

MATEMATYKA

Małgorzata Stasiak

Małgorzata Getek

INFORMATYKA

Agnieszka Popiela

Agnieszka Popiela

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Iwona Szwedo (DZ)

Konrad Zawadzki (CH)

Iwona Szwedo (DZ)

Konrad Zawadzki (CH)

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Agnieszka Ptaszyńska

Agnieszka Ptaszyńska

RELIGIA

Jerzy Dudek

Jerzy Dudek

DORADZTWO ZAWODOWE

Katarzyna Błocian

Katarzyna Błocian

346690