Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Misja Szkoły Podstawowej nr 40 na lata 2013-2018

Treść

Misją naszej szkoły jest jak najlepsze przygotowanie młodego człowieka do wejścia w dorosłość. Nasza szkoła jest miejscem, który zapewnia każdemu uczniowi harmonijny rozwój oraz gwarantuje bezpieczeństwo i poczucie akceptacji. Działania swe opieramy na fundamentach wysoko wykwalifikowanej kadry, nowoczesnego zaplecza dydaktycznego oraz bazy sportowej. Nasz absolwent jest dobrze przygotowany do płynnego przejścia do następnego etapu kształcenia.

Jesteśmy szkołą, która:
- zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby,
- posiada bogatą ofertę edukacyjną,
- upowszechnia zdrowy tryb życia oraz postawy proekologiczne,
- gwarantuje nauczanie przez dobrze do tego przygotowaną, ciągle podnoszącą swoje umiejętności kadrę pedagogiczną,
- dąży do integracji wśród uczniów pochodzących z różnych środowisk rodzinnych,
- jest przyjazna dla uczniów oraz ich rodziców i opiekunów.

282834