Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Procedury i regulaminy

Treść

Procedury

1. Procedura organizowania imprez i uroczystości szkolnych -> więcej
2. Procedura organizowania wycieczek -> więcej
3. Procedura organizowania zajęć dydaktycznych -> więcej
4. Procedura związana z prowadzeniem dokumentacji wychowawcy klasy, w tym dotycząca odbierania ucznia ze szkoły -> więcej
5. Procedura zapisu dziecka na religię, etykę -> więcej
6. Procedura postępowania z uczniami nieuczęszczającymi na lekcje religii w przypadku, kiedy religia jest w środku zajęć dydaktycznych -> więcej
7. Procedura postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne na lekcji -> więcej
8. Procedura postępowania z uczniami niezapisanymi do świetlicy, a czasowo pozostawionymi bez opieki z różnych przyczyn -> więcej
9. Procedura postępowania w przypadku absencji ucznia -> więcej
10. Procedura kontaktów z rodzicami -> więcej
11. Procedura postępowania w przypadku łamania przez uczniów zakazu używania w szkole telefonów komórkowych -> więcej
12. Procedura bezpiecznej komunikacji między wolnostojącymi budynkami szkolnymi -> więcej
13. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w sieci -> więcej
14. Procedura postępowania w przypadku kradzieży -> więcej
15. Procedury korzystania ze świetlicy szkolnej -> więcej
16. Procedura uzyskiwania przez rodziców informacji o uczniu -> więcej


REGULAMIN UCZNIOWSKI
więcej
 


Regulaminy

1. Regulamin wycieczek szkolnych, wyjść poza teren szkoły, udziału w zawodach sportowych i konkursach pozaszkolnych -> więcej
2. Regulamin korzystania ze szkolnych obiektów sportowych -> więcej
3. Regulamin korzystania z pracowni komputerowej -> więcej
4. Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej -> więcej
5. Regulamin korzystania z szatni szkolnej -> więcej

63759