Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Procedury i regulaminy

Treść

Procedury

1. Procedura organizowania imprez i uroczystości szkolnych -> więcej
2. Procedura organizowania wycieczek, wyjść poza teren szkoły, udział w zawodach -> więcej
3. Procedura organizowania  półkolonii zimowych -> więcej
4. Procedura organizowania zajęć dydaktycznych -> więcej
5. Procedura związana z prowadzeniem dokumentacji wychowawcy klasy, w tym dotycząca odbierania dziecka ze szkoły -> więcej
6. Procedura zapisania dziecka na religię, etykę -> więcej
7. Procedura organizowania opieki nad uczniami w dni wolne od zajęć dydaktycznych -> więcej
8. Procedura postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne na lekcji ->  więcej
9. Procedura postępowania z uczniami niezapisanymi do świetlicy, a czasowo pozostawionymi bez opieki z różnych przyczyn -> więcej
10. Procedura postępowania w przypadku absencji ucznia -> więcej
11. Procedura kontaktów z rodzicami -> więcej
12. Procedura postępowania w przypadku łamania przez uczniów zakazu używania w szkole telefonów komórkowych -> więcej
13. Procedura bezpiecznej komunikacji między wolnostojącymi budynkami szkolnymi -> więcej
14. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w sieci -> więcej
15. Procedura postępowania w przypadku kradzieży -> więcej
16. Procedury korzystania ze świetlicy szkolnej -> więcej 
17. Procedura uzyskiwania przez rodziców informacji o uczniu -> więcej 
18. Procedura na wypadek przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz braku odpowiedniej temperatury w budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 we Wrocławiu -> więcej 

19. Procedura przebywania w szkole osób niebędących pracownikami szkoły ani uczniami -> więcej


REGULAMIN UCZNIOWSKI
więcej
 


Regulaminy

1. Regulamin wycieczek szkolnych, wyjść poza teren szkoły, udziału w zawodach sportowych i konkursach pozaszkolnych -> więcej
2. Regulamin korzystania ze szkolnych obiektów sportowych -> więcej
3. Regulamin korzystania z pracowni komputerowej -> więcej
4. Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej -> więcej
5. Regulamin korzystania z szatni szkolnej -> więcej

346670