Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

SZKOŁA

Treść

Karta zapisu do świetlicy więcej »
Upoważnienie do jednorazowego odbioru dzieci ze świetlicy więcej »


Dostęp do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej nr 40 dla ucznia
więcej >>

Dostęp do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej nr 40 dla rodzica

więcej >>


Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 40 we Wrocławiu na rok szkolny 2023/2024

więcej »


Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

więcej »

podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego (zwolnienie lekarskie)

więcej »

podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego jednorazowe

więcej »


Karta informacyjna ucznia

więcej »


Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku
więcej » 


Upoważnienie do odbioru dziecka

więcej »


Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka

więcej »


Usprawiedliwienie nieobecności dziecka (dni)

więcej »

Usprawiedliwienie nieobecności dziecka (godziny)

więcej »


Wniosek o wydanie informacji o dziecku

więcej »


Oświadczenie woli rodziców
w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii/etyki
więcej »


Oświadczenie o alergii
więcej »

358044