Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Wolontariat

Treść

WOLONTARIAT SZKOLNY

Działania Wolontariatu Szkolnego w I półroczu 2018/2019 (35 uczniów z kl. 6, 7 i 8):

 • Stała współpraca ze Stowarzyszeniem „Żyj kolorowo" w programie wolontariackim „My dla świata" (patronat nad Wolontariatem Szkolnym).

 • Warsztaty dla wolontariuszy:

„Jaki powinien być wolontariusz? – postawa wolontariusza".
„Ręka wolontariusza" - „W czym jestem dobry? W jaki sposób mogę wykorzystać moje zalety w pracy wolontariusza?".

 • Poznanie działalności i charakteru działań różnorodnych instytucji, fundacji pomocowych.

 • Wspólne planowanie przedsięwzięć szkolnych.

 • Promowanie akcji wolontariackich w szkole.

 • "Sprzątanie świata" – zbiórka śmieci na terenie za budynkiem szkoły, będącym częstą drogą do szkoły wielu uczniów i ich rodziców.

 • Zbiórka nakrętek dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci.

 • "Pola Nadziei" – przygotowanie papierowych żonkili do kwest na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci.

 • "Marzycielska Poczta" – pisanie listów do ciężko chorych dzieci.

 • Kwesta na rzecz Fundacji „Z Serca Dla Serca" – zbiórka publiczna na rzecz budowanego hospicjum dla dzieci na podkarpaciu.

 • "Sympatyczne Karteczki" – przygotowanie karteczek z miłym przekazem graficznym lub literowym dla wywołania uśmiechu na twarzach obdarowanych uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

 • "Klikasz – Pomagasz!" – przygotowanie ulotek propagujących codzienne aktywności społeczne w internecie.

 • "Aniołkowe Granie" – przygotowanie paczek dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka (we współpracy z Samorządem Uczniowskim).

 • "Zaczytani.org" – zbiórka książek dla oddziałów szpitalnych.

 • Rozliczenie działań wolontariuszy – wzbudzanie motywacji do dalszych wzmożonych działań wolontariackich.

Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły za wielkie zaangażowanie w poszczególne akcje wolontariackie!
Tylko dzięki Waszemu wsparciu nasze działania odnoszą sukcesy!
Koordynatorzy Wolontariatu Szkolnego: Kinga Ignaszewska-Łaz, Justyna Pondel


NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ W WOLONTARIACIE SZKOLNYM
w Szkole Podstawowej nr 40
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 we Wrocławiu
więcej »


Regulamin Programu „My dla świata"
więcej »


Porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem a Wolontariuszem
więcej »


Karta pracy wolontariusza
więcej »


106681