Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Tablica ogłoszeń

Treść

Festyn

Już 23 września, od godziny 10.00 do 15.00, zapraszamy Państwa na festyn na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4. Ten festyn to także szansa, aby na naszym terenie powstała ciekawa atrakcja sportowa dla naszych dzieci. Dlatego prosimy o dwie rzeczy: 1. Przeczytanie tej wiadomości

Dokumenty na nowy rok szkolny 2023/24

Szanowni Państwo!​ Rodzice/opiekunowie prawni dzieci nowoprzyjetych, jak i kontynuujących naukę w przedszkolu, zobowiązani są do dostarczenia kompletu wypełnionych dokumentów na nowy rok szkolny 2023/24 do sekretariatu szkoły do dnia 20.08.2023 r.

Opłaty za pobyt w przedszkolu - rok szkolny 2023/24

  Opłaty za przedszkole Świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin są bezpłatne. Pozostałe godziny są płatne w wysokości 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Rodzice mają obowiązek uiścić na

247659