Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Ocalimy Świat - Cała Polska Czyta Dzieciom

Treść

Siejemy łąkę kwietną oraz wystawa makiet "Dzikie tajemnicze ogrody" w wykonaniu klasy 4a zaprojektowane z uwzględnieniem miejsc, które zwiększają różnorodność gatunków roślin i zwierząt -> więcej

Biblioteka szkolna przystąpiła do programu edukacyjnego OCALIMY ŚWIAT – ekoprogram z charakterem. W założeniach programu możemy przeczytać "(...) jest to wyjątkowa inicjatywa edukacyjna, która łączy poszerzanie wiedzy ekologicznej uczniów z kształtowaniem ich postaw i charakteru oraz podnoszeniem umiejętności społecznych i kompetencji cyfrowych. Wyjątkowość Programu Ocalimy Świat polega na połączeniu w nim komponentów: ekologicznego, moralnego i cyfrowego, uzupełnionych o wymiar literacki (w postaci opowiadań o problemach moralnych w kontekście ekologii) oraz społeczny. Po lekturze opowiadań i zajęciach warsztatowych na temat problemów ekologicznych i uniwersalnych wartości moralnych (takich jak szacunek, odpowiedzialność czy mądrość) uczniowie przeprowadzą własne projekty proekologiczne na rzecz otoczenia i lokalnej społeczności".

Wszelkie informacje na temat Programu, regulamin, materiały projektowe można znaleźć na stronie https://calapolskaczytadzieciom.pl/ocalimy-swiat/

Biblioteka szkolna zaproponuje uczniom lekcje biblioteczne, projekt ekologiczny i inne działania. Efekty działań będziemy publikować na koncie biblioteki w serwisie społecznościowym Facebook i w tym miejscu.

Nauczyciele bibliotekarze

282834