Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 40 we Wrocławiu

Treść

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice i opiekunowie oraz pracownicy szkoły.

2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.

3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

4. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.

5. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.

6. Nie można wypożyczonych książek przekazywać innym osobom.

7. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki lub czasopisma na okres trzech tygodni a lektury na 2 tygodnie. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
(Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, (a biblioteka nie ma na nią zamówień) może przed upływem wyznaczonego dnia zwrotu poprosić o przedłużenie terminu.)

8. Po ustalonym terminie w wypadku niezwrócenia książki konto czytelnika jest automatycznie zablokowane. Uczniowie przetrzymujący książki, których konto zostanie po raz drugi zablokowane otrzymają uwagę z zachowania.

9. Czytelnik może sprawdzić dostępność poszukiwanej pozycji w Katalogu Biblioteki Szkolnej, dostępnym na stronie Wrocławskiej Edukacji zakładka: Biblioteki katalogwww.edu.wroclaw.pl

10. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i w wypadku zauważenia uszkodzeń zgłosić je bibliotekarzowi.

11. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza, której data wydania nie przekracza dwóch lat od daty zgubienia.

12. Pod koniec roku szkolnego rozpoczyna się okres zwrotu wypożyczonych książek i wszyscy czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania podanego przez bibliotekarza terminu zwrotu.

13. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

14. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

15. W bibliotece obowiązuje spokojne, kulturalne zachowanie.

282834