Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Pielęgniarka

Treść

Pani Janina Mrugała - higienistka szkolna (pielęgniarka szkolna) jest rzecznikiem spraw zdrowia ucznia i jedynym profesjonalnym pracownikiem ochrony zdrowia samodzielnie pracującym na co dzień w szkole. Posiada wykształcenie medyczne, prawo wykonywania zawodu, wiele kursów podyplomowych z zakresu profilaktyki zdrowia. Posiada również kurs pielęgniarki środowiskowej w środowisku nauczania i wychowania.


Pielęgniarka szkolna:

1. Czuwa nad zdrowiem i rozwojem ucznia poprzez:
- diagnostykę,
- pielęgnację,
- opiekę,
- profilaktykę zaburzeń,
- pomoc w chorobie i niepełnosprawności.

2. Doradza w sprawach zdrowia (promotor zdrowia). Jest:
- edukatorem,
- współwykonawcą programów promocji zdrowia realizowanych w szkole na rzecz ucznia.

3. Sprawuje opiekę nad uczniem z problemami zdrowotnymi, szkolnymi, społecznymi.

4. Przygotowuje uczniów do powszechnych, profilaktycznych badań lekarskich.

5. Wykonuje fluoryzację zębów.

6. Monitoruje szczepienia ochronne.

7. Sprawuje nadzór sanitarno-higieniczny szkoły.

8. Zapobiega wypadkom - udziela pierwszej pomocy.

9. Współprauje z lekarzem rodzinnym, Dyrekcją i personelem szkoły oraz z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia dzieci i młodzieży.


RODZICE!

Aby wasze dziecko zdrowo się rozwijało niezbędne są:

- profilaktyczne badania okresowe z oceną stanu zdrowia ucznia,

- prawidłowe odżywianie,

- zdrowy styl życia z dużą ilością ruchu,

- wykonywanie szczepień ochronnych.

Pamiętajmy!

Zdrowie i życie ucznia zależy od rodziców.

Bądźmy czujni i odpowiedzialni.


12 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA:

1. Zawsze myj ręce przed posiłkiem.
2. Pięć posiłków w ciągu dnia jest na piątkę.
3. Jedz o stałych porach i nie śpiesz się.
4. Mleko, jogurty i sery to podpora mocnych kości.
5. Mięso, jaja czy ryby - możesz wybierać.
6. Pamiętaj o kaszach, jedz chleb - nie bułeczki.
7. Dzień bez świeżych warzyw i owoców to dzień stracony.
8. Do szkoły wychodź po śniadaniu i ze śniadaniem.
9. Posiłek obiadowy to zapas energii na aktywne popołudnie.
10. Kolację zjadaj wieczorem, nie tuż przed snem.
11. Czystą wodą gaś pragnienie.
12. Ruch na co dzień, słodycze od święta.

Specjaliści

282838