Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Konkursy szkolne i rejonowe

Treść

 

Konkurs językowo - plastyczny z języka niemieckiego
na projekt kartki świątecznej
„Die schönste Weihnachtskarte”


Cel Konkursu

 • Celem Konkursu jest wspomaganie wyobraźni twórczej, rozwijanie zdolności manualnych i propagowanie twórczości plastycznej wśród uczniów.
 • Konkurs ma służyć też pogłębieniu wiedzy uczniów na temat tradycji bożonarodzeniowej w krajach  niemieckojęzycznych

Założenia organizacyjne

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VIII
 • Każdy uczestnik wykonuje jedną kartkę świąteczną
 • Na odwrocie kartki proszę wpisać imię i nazwisko i klasę autora
 • Praca powinna być wykonana w formacie A4 (również po rozłożeniu)
 • Tematem pracy jest kartka bożonarodzeniowa z motywem świątecznym (mile widziane ewentualne odniesienia do niemieckiej tradycji bożonarodzeniowej), która powinna być przedstawiona w dowolnej technice artystycznej
 • Napis z życzeniami musi być wykonany w języku niemieckim
 • Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 14.12.2023
 • Kartki dostarczamy do nauczycieli języka niemieckiego

 


Wyniki szkolnego konkursu „Najpiękniejsza Szopka Betlejemska 2023".

I m  Bartosz Solarz Ib

II m Krystyna & Kazimierz Minta 2d

         Oliwia Muzyka & Sławomir Aleksadrzak 1b

III m Miłosz Filipczuk 1b

 

Wyróżnienie: Kalina Dębska & Antonina Sobczak

                          Aleksandra Sternal & Oleg Kandziora 1b

 

Galeria prac konkursowych tutaj.

 


KONKURS PLASTYCZNY

OZDOBA BOŻONARODZENIOWA

Zapraszamy dzieci klas 1-3 ze szkół wrocławskich do udziału w konkursie świetlicowym pt. "Ozdoba bożonarodzeniowa", organizowanym przez Świetlicę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 we Wrocławiu.

Zgoda do pobrania. 

Zimowy konkurs logopedyczny – „Wierszyki łamiące języki”

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie logopedycznym przeznaczonym dla wszystkich uczniów klas 1-3 chcących sprawdzić się jako wierszopisarze.

1. Zadanie do wykonania:

Uczestnicy mają napisać krótki wierszyk o tematyce zimowej.

Powinien on zawierać  nagromadzenie słów z głoskami szumiącymi (sz, rz, cz, dż), syczącymi (s, z, c, dz), ciszącymi (ś, ź, ć, dź) oraz głoską r.

2. Cele konkursu:

 • budzenie wrażliwości poetyckiej,

 • doskonalenie umiejętności językowych,

 • rozwijanie uzdolnień literackich,

 • wzbogacanie zasobu słownika czynnego i biernego ucznia.

 

3. Zasady konkursu:

 • tematem przewodnim wiersza musi być zima, sporty zimowe, zabawy na śniegu itp.,

 • uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 utwór,

 • wiersz powinien być napisany samodzielnie, nie może być nigdzie do tej pory publikowany i nagradzany,

 • prace kopiowane z książek, czasopism i Internetu nie będą brane pod uwagę,

 • praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię, nazwisko oraz klasę,

 • podpisane prace konkursowe proszę złożyć do gabinetu nr 2 do 11.12.2023 r. w formie druku.

 

Zapraszam do udziału i życzę wszystkim uczniom wielu twórczych chwil podczas tworzenia swoich prac.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.

 

Organizator konkursu: logopeda Katarzyna Krzemińska

 

 


WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
"Mój dom, moje miasto, moja Ojczyzna” pod hasłem 
„Bądź jak Jan Matejko! Historia Polski zamknięta w obrazach”


I miejsce – Oliwia Muzyka – 1b

II miejsce – Sławomir Aleksandrzak – 1b

III miejsce – Hanna Serafin – 1b

Wyróżnienie – Aleksandra Sternal –1b

Wyróżnienie – Olga Szumilak – 1b


Organizator Solidarność Dolny Śląsk

GRATULUJEMY!!!

Fotorelacja z rozdania nagród.


Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu
ogłasza plastyczno - językowy konkurs na
„Kalendarz Idiomów Niemieckich”


W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas 4-8.
Komisja ocenie podda walory wizualne i estetyczne pracy, kreatywne ujęcie tematu, poprawność merytoryczną, językową, ortograficzną i stylistyczną.

Zadanie konkursowe:
Uczniowie sami wyszukują idiomy, przykładowe będą wisiały na drzwiach sali 5.
Idiom należy przedstawić w dowolnej technice artystycznej (rysunek kredkami, kredą, tuszem, pastele suche, pastele olejne, akwarela, tempera, wyklejanki, collage, techniki komputerowe) i umieścić w odpowiednim kontekście w zdaniu.
Z najciekawszych 12 prac stworzony zostanie „Kalendarz idiomów niemieckich” na 2024 rok.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie proszone są o oddanie prac (wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem e-mail, adresem pocztowym i wiekiem autora/autorki oraz wypełnionym formularzem zgody na publikację i przetwarzanie danych osobowych) do 03.12.2023 do p. Marty Obuszko.
Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A4 wyłącznie w układzie poziomym.

Osoby, które zdecydują się na przesłanie pracy drogą elektroniczną, przesyłają prace o rozdzielczości min. 300dpi w formacie JPG lub TIF na adres: m.obuszko@zsp4.wroc.pl


Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w jego regulaminie.
Regulamin konkursu i formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne są na stronie internetowej konsulatu:
https://polen.diplo.de/pl-pl/01-vertretungen/01-2-gk-breslau/-/2630690

Zapraszam do konkursu
Marta Obuszko

 

 


Rodzina Ulmów - Konkurs na komiks historyczno-religijny

 
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII SP nr 40 we Wrocławiu

 2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu KOMIKSU opowiadającego historię bohaterstwa (udzielenia schronienia Żydowskiej rodzinie) oraz męczeństwa błogosławionej rodziny Ulmów z Markowej.

 3. Komiks może być wykonany DOWOLNĄ TECHNIKĄ (także komputerową) oraz zawierać przynajmniej CZTERY KRATKI komiksowe.

 4. W konkursie oceniane będzie:

 • zrealizowanie tematu

 • estetyka i poziom artystyczny wykonania 

 • oryginalność przedstawienia tematu

 1. Praca może być wykonana w zespołach zawierających maksymalnie TRZY OSOBY, z tej samej bądź z różnych klas.

 2. Praca musi być podpisana.

 3. Pracę należy składać do o. Rocha Dudka do dnia 15 grudnia.

o. Roch Jerzy Dudek, nauczyciel religii

 


Wyniki konkursu szkolnego

Wiedza o niepodległej Polsce 1918 – 1939

I Miejsce -  Daria Teresińska z klasy 6 A ,

II Miejsce - Franciszek Zega z klasy 6 C

III Miejsce - Oliwia Łomejko z klasy 6 B.

 

Gratulujemy!

Relacja z konkursu tutaj.


15.11.2023 (środa) odbędzie się jak co roku

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego - edycja XXI

DEUTSCHFREUND

dla klas 5-8

Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego

Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i

rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.
 

Test konkursowy jest testem jednokrotnego wyboru (30 zadań z

odpowiedziami A, B, C, D, E z których dokładnie jedna odpowiedź jest

prawidłowa)

Wszystkie osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do

pani Marty Obuszko. Jeżeli chętnych będzie więcej niż 20,

przeprowadzone zostaną eliminacje szkolne.

 

Zapraszam do udziału!


W międzyszkolnym konkursie z języka
niemieckiego


„Wiedza o krajach niemieckojęzycznych ”


I miejsce Patryk Karatajew z klasy 7C
II miejsce Olivier Starzonek z klasy 6B
III miejsce Maciej Łudczak z klasy 7B


Gratulujemy wygranej!


Uczniowie klas IV – VIII!

 

Zapraszamy na SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI,

który odbędzie się we wtorek 5 grudnia 2023 r. w godz. 13, 35 – 14, 20

(7. godzina lekcyjna) w bibliotece szkolnej.

 

Cele konkursu: rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie uczniów poezją, zachęcanie do występów na scenie, prezentacja umiejętności dzieci, popularyzacja literatury.

Warunki uczestnictwa: pisemne zgłoszenie w bibliotece szkolnej tytułu i autora recytowanego tekstu. Może to być wiersz lub fragment prozy.

Wystąpienie do 3 min.

 

Termin i miejsce zgłoszenia swojego udziału – do piątku 1 grudnia

w bibliotece - sala 16.

 

Laureaci otrzymają cząstkową ocenę celującą z języka polskiego

oraz dyplom i nagrodę książkową.

 

Jury będzie oceniać:

- dobrze dobrany do wykonawcy tekst,

- staranność wymowy, czyli dykcję i kulturę słowa,

- przemyślaną interpretację tekstu i ogólne wrażenie artystyczne.

 

 

Organizator konkursu

PS Prosimy wykonawców o strój galowy.

 

 


VII DOLNOŚLĄSKI KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI PT. "WIĘCEJ NAS ŁĄCZY NIŻ DZIELI"

Zapraszamy do udziału w Dolnośląskim Konkursie Plastyczno-Literackim pt. Więcej nas łączy, niż dzieli, organizowanym przez świetlicę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 we Wrocławiu.

REGULAMIN KONKURSU -> więcej
Zgoda i klauzula -> więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Świat pełen BOGActw

Religijny konkurs fotograficzny.

Prace składać można do 30 września do p. Justyny Pondel lub o. Rocha Dudka.

Regulamin konkursu.

KONKURSY SZKOLNE

HARMONOGRAM KONKURSÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

więcej


SZKOLNY KONKURS "MAM TALENT" 

Regulamin konkursu -> więcej


Szkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i szkolne obchody Dnia Europy

Konkurs został zorganizowany przy współpracy z Biurem Komisji Europejskiej w Polsce działającym we Wrocławiu, udział w nim wzięło 52 uczniów z klas ósmych ZSP nr 4 we Wrocławiu Uczestnicy zaprezentowali wiedzę wykraczającą poza program nauczania.

I miejsce zajął Adrian Złotorowicz, II miejsce zajął Filip Skorupski, III miejsce zajął Marcel Nowacki, wszyscy z klasy 8 C, wyróżnienie otrzymuje Oliwia Szymczyk z klasy 8 A.

Gratuluję wszystkim zaangażowanym, biorącym udział i zapraszam do udziału w konkursie w przyszłym roku. 

A. Ptaszyńska


Dnia 16 marca 2023 odbyła się XXII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Sprachdoktor. Wzięło w niej udział ponad 2,1 tys. uczestników, wśród których wyłoniono 51 laureatów. Trójka z nich to uczniowie naszej szkoły.

Maciej Łudczak kl.6B 2 m-ce w województwie dolnośląskim i 7 m-ce w Polsce

Hanna Żaczek kl. 8A 5 m-ce w województwie dolnośląskim i 21 m-ce w Polsce

Michał Kucharski kl. 8B 8 m-ce w województwie dolnośląskim i 33 m-ce w Polsce

Gratulujemy!


Konkurs "Baranek wielkanocny" 2023

Regulamin konkursu -> więcej

WYNIKI konkursu -> więcej


Konkurs poetycki o wiośnie

Opisz swoje wrażenia związane z wiosną w poetyckich strofach!

Zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w Szkolnym Konkursie Poetyckim

pt. „Tęsknota za wiosną".

Na pełne wiosennych zapachów i kolorów wiersze czekamy do czwartku 20.04.2023 r.

w bibliotece szkolnej.

 

Cele konkursu:

– budzenie wrażliwości poetyckiej u uczniów,

– doskonalenie umiejętności językowych,

– rozwijanie uzdolnień literackich dzieci,

– poszukiwanie nowych talentów.

 

Uczestnicy:

Uczniowie klas 4-8 ZSP nr 4 we Wrocławiu 

 

Zasady konkursu:

– tematem wiersza musi być wiosna,

– wiersz powinien być napisany samodzielnie, nigdzie do tej pory nie publikowany,

– praca musi zawierać minimum 8 wersów,

– pracę oddajemy do biblioteki najlepiej w formie wydruku,

– prace powinny być podpisane: imię i nazwisko autora, klasa.

 

Kryteria oceniania prac:

− twórczy charakter utworu,

− poprawność stylistyczna i językowa,

− walory literackie,

− zgodność z tematem,

− oryginalność i samodzielność,

− wartości artystyczne.

 

Komisja konkursowa: Jolanta Belka, Anna Bogowska, Barbara Śmigielska. 

 

Wyniki zostaną podane do dnia 24.03.2023 r. w bibliotece szkolnej.

 

Nagrody: Uczestnicy konkursu otrzymają cząstkową ocenę bdb z języka polskiego, 

a laureaci - dyplom, nagrodę książkową i cząstkową ocenę celującą 

z języka polskiego. 


Wyniki II Miejskiego Konkursu Plastycznego pt. ,,Siła dziewczyn, siła kobiet" zorganizowanego przez Zespół Nauczycielek świetlicy -> więcej

Prace konkursowe -> więcej


ŚWIĘTA “BEZ JAJ” Konkurs na tradycyjną kartkę wielkanocną

Regulamin konkursu -> więcej


SZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO „MEINE OSTERKARTE”

Regulamin konkursu -> więcej

WYNIKI KONKURSU -> więcej


Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu na prezentację multimedialną “Discover Scotland” za udział w jego tegorocznej edycji. Spośród nadesłanych prac jury wyłoniło prezentacje finałowe.

więcej


 

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do finału Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Angielskiego "Galileo"

więcej

Finał konkursu odbędzie się 9 marca 2023 r.


Znamy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Deutschfreund”

W konkursie uczestniczyło 2 501 uczniów z 153 szkół.

Naszą szkołę reprezentowało 20 uczniów z klas 5-8

więcej


Konkurs językowo-plastyczny na projekt kartki świątecznej

„Die schönste Weihnachtskarte”

Regulamin konkursu -> więcej


Zapraszamy uczniów kl.I-III 

do udziału w konkursie „Mój przyjaciel – Anioł Stróż”

więcej


Uczniowie klas IV – VIII!

Zapraszamy na SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI,

który odbędzie się w piątek 25 listopada 2022 r. w godz. 13:35 – 14:20

w bibliotece szkolnej.

WYNIKI KONKURSU -> więcej

Cele konkursu: rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie uczniów poezją, zachęcanie do występów na scenie, prezentacja umiejętności dzieci, popularyzacja literatury.

Warunki uczestnictwa: pisemne zgłoszenie w bibliotece szkolnej dwóch tekstów (ten drugi w zapasie). Może to być wiersz lub fragment prozy.

Wystąpienie do 3 min.

Termin i miejsce zgłoszenia swojego udziału – do wtorku 22 listopada w bibliotece - sala 16.

Laureaci otrzymają cząstkową ocenę celującą z języka polskiego oraz dyplom i nagrodę książkową.

Jury będzie oceniać:

- dobrze dobrany do wykonawcy tekst,

- staranność wymowy, czyli dykcję i kulturę słowa,

- przemyślaną interpretację tekstu i ogólne wrażenie artystyczne.

Organizator konkursu

PS Prosimy wykonawców o strój galowy.


"Zabytki Niemiec"

UWAGA ! Ogłaszamy szkolny konkurs na makietę dowolnego zabytku lub obiektu w Niemczech

1. Praca powinna skupić się na charakterystycznych obiektach architektonicznych Niemiec i zawierać ich nazwę (w języku niemieckim).

2. Praca konkursowa powinna mieć wymiar nie większy niż: podstawa makiety 50 cm x 50 cm, wysokość 50 cm.

3. Każda makieta zgłoszona do konkursu może być wykonana z dowolnych, lecz trwałych materiałów, które gwarantują bezpieczną ekspozycję.

4. Makietę wykonujemy indywidualnie albo w zespole (max 2 osoby).

5. Ocenie podlegać będzie: - zgodność pracy z tematem, - oryginalność pomysłu, - różnorodność technik plastycznych, - estetyka wykonania.

6. Termin oddania pracy najpóźniej 02.11.2022 r.

7. Nagrody główne przewidziane są za I, II i III miejsce. Zwycięzcy i pozostali uczestnicy otrzymają cząstkową ocenę celującą z j. niemieckiego.

8. Prace prosimy dostarczać do nauczycieli języka niemieckiego.

ZAPRASZAMY DO TWÓRCZEJ PRACY !

Organizatorzy M. Obuszko i K. Nogała


Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Niemieckiego "Deutschfreund"!

WYNIKI KONKURSU -> więcej

Etap szkolny odbędzie się 28.10.2022 (sala nr 5).

kl. 5-6 godz. 13.30 - 14.00

kl. 7-8 godz. 14.30 - 15.00

Zapraszamy!

M.Obuszko i K.Nogała


Serdecznie zapraszamy uczniów klas VII i VIII do udziału w szkolnym etapie

Konkursu dolnośląskiego „zDolny Ślązak”.

Język niemiecki piszemy 20.10.2022 (czwartek) od godz. 10.00-10.45.

Wszystkie osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do pań germanistek (M. Obuszko i K. Nogała).

Zapraszamy!!!


KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

„ZABYTKI LONDYNU” Z ELEMENTAMI PLASTYKI

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

więcej


KONKURS LITERACKO-FOTOGRAFICZNY

„Z KSIĄŻKĄ W OBIEKTYWIE”

więcej


„Świat pełen BOGActw” - religijny konkurs fotograficzny

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV – VIII :)

więcej


KONKURSY REJONOWE


Nasza szkoła organizuje następujące konkursy pozaszkolne:


XV Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego dla Ósmoklasistów

UNION JACK CONTEST 2022/23

ETAP I 28.10.2022, g.12

Wyniki etapu I: 15.11.2022

ETAP II 2.12.2022, g. 12

Wyniki etapu II 16.12.2022

ETAP III (FINAŁ) 2.02.2023, g.12 w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr V przy ul. J. Kuronia 14 we Wrocławiu


Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 we Wrocławiu i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20 we Wrocławiu

zapraszają do udziału w międzyszkolnym konkursie

na najciekawszą prezentację multimedialną

DISCOVER SCOTLAND

więcej


VI DOLNOŚLĄSKI KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI
PT. "WIĘCEJ NAS ŁĄCZY NIŻ DZIELI"

Zapraszamy do udziału w Dolnośląskim Konkursie Plastyczno-Literackim
pt. „Więcej nas łączy, niż dzieli" organizowanym przez świetlicę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 we Wrocławiu.

REGULAMIN KONKURSU -> więcej
Zgoda i klauzula -> więcej

WYNIKI KONKURSU -> więcej

 

Konkurs Czytelnictwa i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych "Discover English Speaking Countries"
blog konkursowy:
http://konkurs-desc.blogspot.com/

281801