Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Konkursy szkolne i rejonowe

Treść

 

Plastyczny konkurs logopedyczny

„Wiosenny powiew wiatru”

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie logopedycznym przeznaczonym dla wszystkich uczniów klas 1-3 chcących sprawdzić się jako malarze.


 

 1. Zadanie do wykonania

Uczestnicy mają za pomocą rozdmuchanych plam farb wykonać wiosenny krajobraz. Może być to forma kolażu- mile widziane doklejone lub dorysowane elementy, wycinanki itp. Ważne jest, aby podczas dmuchania przez słomkę (nie jest ona konieczna) trzymać ją pośrodku ust oraz nie zagryzać. Zwracamy uwagę, aby był to spokojny i długi wydech.

 1. Cele konkursu:

-pobudzanie wyobraźni, aktywności twórczej dzieci w dziedzinie sztuki plastycznej,

- rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej,

- ćwiczenie mięśnia okrężnego ust,

- wydłużanie fazy wydechowej,

- rozwijanie uzdolnień plastycznych.

 1. Zasady konkursu:

- tematem przewodnim pracy musi być wiosna, krajobraz wiosenny, roślinność,

- uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę,

- format: A4,

- obraz powinien być wykonany samodzielnie,

- praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię, nazwisko, klasę oraz adnotację „konkurs logopedyczny”,

- podpisane dzieła proszę złożyć do gabinetu nr 2 do 26.04.2024r.

 

Zapraszam do udziału i życzę wszystkim uczniom wielu twórczych chwil podczas tworzenia swoich prac.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.

Organizator konkursu: logopeda Katarzyna Krzemińska

 

 


Szkolny konkurs plastyczno-religijny pt.

NAJPIĘKNIEJSZA KAPLICZKA MATKI BOŻEJ”

 

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą kapliczkę Maryjną! Już od dawna ludzie budowali przydrożne kapliczki, w których znajdowały się figurki lub obrazy przedstawiające Maryję. Każdego dnia, miesiąca maja przychodzili z całymi rodzinami przed kapliczkę, gdzie śpiewali pieśni maryjne, odmawiali Litanię Loretańską oraz różaniec. Chcemy na nowo odkryć tę piękną tradycję :)

 

REGULAMIN KONKURSU :

 1. Cele konkursu :

 • Przypomnienie uczniom o chrześcijańskiej tradycji naszego kraju

 • Zachęcenie uczniów do poszerzenia swojej wiedzy na temat Maryi

 • Wyzwalanie inwencji twórczej uczniów

 • Rozwijanie ich plastycznych zdolności

 

 1. Przedmiotem konkursu jest przestrzenna kapliczka Maryjna wykonana dowolną techniką, z trwałych materiałów, które gwarantują bezpieczną ekspozycję pracy.

 2. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa.

 3. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:

  • Zgodność z tematem

  • Estetyka wykonania

  • Oryginalność pomysłu, walory artystyczne

  • Wkład pracy

 4. Prace należy dostarczyć do dnia 6 maja 2024r. do nauczycieli religii : do o. Rocha lub do p. Justyny Pondel

 5. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.

 6. Na laureatów czekają nagrody :)


 


Konkurs poetycki o wiośnie

 

Opisz swoje wrażenia związane z wiosną w poetyckich strofach!

Zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w Szkolnym Konkursie Poetyckim

pt. Wiosna słowem malowana".

 

Na pełne wiosennych zapachów i kolorów wiersze czekamy do czwartku 18.04.2024 r.

w bibliotece szkolnej.

 

Cele konkursu:

budzenie wrażliwości poetyckiej u uczniów,

doskonalenie umiejętności językowych,

rozwijanie uzdolnień literackich dzieci,

poszukiwanie nowych talentów.

 

Uczestnicy:

Uczniowie klas 4-8 ZSP nr 4 we Wrocławiu

 

Zasady konkursu:

tematem wiersza musi być wiosna,

wiersz powinien być napisany samodzielnie, nigdzie do tej pory nie publikowany,

praca musi zawierać minimum 8 wersów,

pracę oddajemy do biblioteki najlepiej w formie wydruku,

prace powinny być podpisane: imię i nazwisko autora, klasa.

 

Kryteria oceniania prac:

twórczy charakter utworu,

poprawność stylistyczna i językowa,

walory literackie,

zgodność z tematem,

oryginalność i samodzielność,

wartości artystyczne.

 

Komisja konkursowa: Jolanta Belka, Anna Bogowska, Barbara Śmigielska.

Wyniki zostaną podane do dnia 24.04.2024 r. w bibliotece szkolnej.

 

Nagrody: Uczestnicy konkursu otrzymają cząstkową ocenę bdb z języka polskiego,

a laureaci - dyplom, nagrodę książkową i cząstkową ocenę celującą z języka polskiego.

 

 


Wyniki III Miejskiego konkurs plastycznego

pt. ,,Siła dziewczyn, siła kobiet”.

Mamy ogromną przyjemność ogłosić wyniki Międzyszkolnego konkursu plastycznego pt.,,Siła dziewczyn, siła kobiet”. Otrzymaliśmy kilkadziesiąt prac. Wszystkie prace prezentowały wysoki poziom artystyczny.

Jury wzięło pod uwagę ciekawą interpretację tematu oraz różnorodność zastosowanych technik plastycznych.

KATEGORIA KLAS I - III

Pierwsze miejsce zajęły ex aequo Emilia i Helena Maszyńskie ze Szkoły Podstawowej nr 23 we Wrocławiu. Prace wykonane pod kierunkiem Pani Katarzyny Ziółkowskiej.

Drugie miejsce zajęła Julia Bukowska ze Szkoły Podstawowej nr 25

we Wrocławiu..

Trzecie miejsce zajęła Maja Bąk ze Szkoły Podstawowej nr 25 we Wrocławiu.

Prace wykonana pod kierunkiem Pani Kamili Cichuty – Szwed

Wyróżnienie otrzymała Lilianna Karabowicz ze Szkoły Podstawowej nr 40

we Wrocławiu. Praca wykonana pod kierunkiem Pani Aleksandry Bombały – Nozderki.


 

KATEGORIA KLAS IV - VIII

Pierwsze miejsce zajęła Adrianna Białka ze Szkoły Podstawowej nr 118

we Wrocławiu. Praca wykonana pod kierunkiem Pani Mai Żyłajtys – Wrońskiej.

Drugie miejsce zajęła Natalia Tobolska ze Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich z Pisarzowic. Praca wykonana pod kierunkiem Pani Renaty Niwińskiej.

Trzecie miejsce zajęła Alicja Wasieńko ze Szkoły Podstawowej nr 118 we Wrocławiu. Praca wykonana pod kierunkiem Pani Mai Żyłajtys – Wrońskiej.

Wyróżnienie otrzymuje Mila Teszner ze Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich

z Pisarzowic. Praca wykonana pod kierunkiem Pani Renaty Niwińskiej


 

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom i nauczycielom, którzy przygotowali ich do konkursu. Zapraszamy do udziału w przyszłym roku.

O terminie odbioru nagród poinformujemy Państwa mailowo.

Koordynator konkursu: Edyta Podalak

 

Prace można zobaczyć w galerii.

 


Konkurs plastyczno – językowy

na najpiękniejszą kartkę wielkanocną

w języku niemieckim i angielskim

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4 - 8

2. Polega on na wykonaniu kartki wielkanocnej (z motywem świątecznym lub wiosennym):

- na pierwszej stronie wpisu okolicznościowego (np. Happy Easter! oraz Frohe Ostern!)

- na drugiej i trzeciej stronie ręcznie wpisanych krótkich życzeń w języku angielskim i niemieckim.

3. Każdy uczestnik przygotowuje tylko jedną kartkę!

4. Technika wykonywania prac jest dowolna, maksymalny rozmiar kartki świątecznej to rozmiar standardowej karty pocztowej (nie większy niż A5).

6. Termin składania prac – do 22 marca 2024 r. Uczestnik dostarcza pracę organizatorom konkursu, p. M. Obuszko albo p. P. Dzierżanowskiej

7. Kartka musi być podpisana z tyłu imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

8. Laureaci konkursu (I, II, III miejsce) otrzymają dyplomy oraz nagrody.

 

Cele konkursu:

- pogłębienie wiedzy dzieci na temat tradycji wielkanocnej w krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych,

- wzbudzanie zainteresowania językiem obcym,

- doskonalenie umiejętności pisania życzeń w języku obcym,

- umożliwienie dzieciom rozwijania wyobraźni oraz zdolności manualnych i artystycznych.

 

Wykonawców będzie oceniać jury, według następujących kryteriów:

- zgodność z tematem,

- poprawność językowa życzeń,

- stopień trudności techniki, pomysłowość i oryginalność formy,

- staranność wykonania,

- ogólne wrażenie artystyczne.

 

Zapraszamy do konkursu :)

Marta Obuszko i Patrycja Dzierżanowska

 


KONKURS JĘZYKOWO-PLASTYCZNY - DACHL – MÄRCHEN

dla klas IV-VIII

Zapraszam do udziału w ogólnopolskim konkursie językowo-plastycznym DACHL – MÄRCHEN na ilustrację do bajek/baśni autora z kraju niemieckojęzycznego obszaru językowego, czyli z Niemiec, Austrii, Szwajcarii lub Liechtensteinu. Należy wybrać sobie bajkę/baśń i wykonać ilustrację do fragmentu baśni/bajki lub postaci w niej występujących.

Technika pracy płaska – malarstwo, rysunek, grafika, wyklejanka, collage lub obraz na płótnie. Format dowolny, minimum A4. Z przodu pracy należy nakleić karteczkę, na której będzie widniał autor pracy, szkoła i klasa oraz tytuł bajki/baśni, jej autor i kraj pochodzenia (czcionka Calibri, wielkość: 12, kolor: czarny).

Każdy uczestnik zobowiązany jest dołączyć do swojej pracy kartę uczestnika w konkursie (regulamin oraz załącznik nr 1 do pobrania z linku).

https://wbs.pl/pub/cms/files/2003/ogolnopolski_konkurs_jezykowo-plastyczny_dachl_m%C3%A4rchen.pdf

Prace należy przynosić do 08.03.2024 do p. Marty Obuszko

 

 


OGÓLNOPOLSKI KONKURS LOGOPEDYCZNY

Regulamin

Metryczka

 


KONKURS PLASTYCZNY "SIŁA DZIEWCZYN, SIŁA KOBIET"

Szkoła Podstawowa nr 40 we Wrocławiu

zaprasza

do udziału w III Miejskim Konkursie Plastycznym

organizowanym przez świetlicę szkolną

pt. „Siła dziewczyn, siła kobiet”

Informacje o konkursie i regulamin

Formularz zgody dla uczestnika i klazula informacyjna

 


 

 

 

 


Rodzina Ulmów - Konkurs na komiks historyczno-religijny

WYNIKI KONKURSU

 

I MIEJSCE - Klara Palmer-Trypka, kl. 7A

II MIEJSCE - Amelia Piprek, kl. 8B

GRATULUJEMY!!!!Wystawa prac konkursowych - "Ozdoba bożonarodzeniowa"


Od wtorku 5. grudnia w korytarzu budynku klas 1-3 możemy oglądać prace konkursowe, które otrzymaliśmy w ramach międzyszkolnego konkursu świetlicowego pt. "Ozdoba bożonarodzeniowa".
Ogłoszenie wyników konkursu 14.12.


Zapraszamy do oglądania i podziwiania:)

Galeria prac konkursowych do zobaczenia także tutaj

 


Wyniki Szkolnego Konkursu Recytatorskiego

 

I miejsce - Sasza Pieczewski z kl. 4 B

II miejsce - Olivier Starzonek z kl. 6 B

III miejsce- Natalia Hałaczkiewicz z kl. 8 A

 

Wyróżnienia:

 •  Helena Demianiuk z kl. 4 B

 • Maja Woźniak z kl. 5 C

Laureatom gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za wystąpienia

i zapraszamy za rok.

                                                          Jury

 

Wrocław, 5 grudnia 2023 r.

 

 


Malarka jesień 2023 - jesienna polana

Wyniki międzyświetlicowego konkursu plastycznego "Malarka jesień 2023 - jesienna polana" zorganizowanego przez świetlicę w Szkole Podstawowej Nr 97 we Wrocławiu:

II miejsce - Kamil Bilski kl. 2d
III miejsce - Natalia Poroszewska kl. 2a

Galeria prac tutaj.
 

 


Konkurs na Kalendarz adwentowy 

W listopadzie 2023 r. został przeprowadzony konkurs na kalendarz adwentowy w klasach I-VIII.
Prace można obejrzeć na korytarzach budynków szkoły.


Konkurs językowo - plastyczny z języka niemieckiego
na projekt kartki świątecznej
„Die schönste Weihnachtskarte”


Cel Konkursu

 • Celem Konkursu jest wspomaganie wyobraźni twórczej, rozwijanie zdolności manualnych i propagowanie twórczości plastycznej wśród uczniów.
 • Konkurs ma służyć też pogłębieniu wiedzy uczniów na temat tradycji bożonarodzeniowej w krajach  niemieckojęzycznych

Założenia organizacyjne

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VIII
 • Każdy uczestnik wykonuje jedną kartkę świąteczną
 • Na odwrocie kartki proszę wpisać imię i nazwisko i klasę autora
 • Praca powinna być wykonana w formacie A4 (również po rozłożeniu)
 • Tematem pracy jest kartka bożonarodzeniowa z motywem świątecznym (mile widziane ewentualne odniesienia do niemieckiej tradycji bożonarodzeniowej), która powinna być przedstawiona w dowolnej technice artystycznej
 • Napis z życzeniami musi być wykonany w języku niemieckim
 • Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 14.12.2023
 • Kartki dostarczamy do nauczycieli języka niemieckiego

 


Wyniki szkolnego konkursu „Najpiękniejsza Szopka Betlejemska 2023".

I m  Bartosz Solarz Ib

II m Krystyna & Kazimierz Minta 2d

         Oliwia Muzyka & Sławomir Aleksadrzak 1b

III m Miłosz Filipczuk 1b

 

Wyróżnienie: Kalina Dębska & Antonina Sobczak

                          Aleksandra Sternal & Oleg Kandziora 1b

 

Galeria prac konkursowych tutaj.

 


KONKURS PLASTYCZNY

OZDOBA BOŻONARODZENIOWA

Zapraszamy dzieci klas 1-3 ze szkół wrocławskich do udziału w konkursie świetlicowym pt. "Ozdoba bożonarodzeniowa", organizowanym przez Świetlicę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 we Wrocławiu.

Zgoda do pobrania. 

Zimowy konkurs logopedyczny – „Wierszyki łamiące języki”

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie logopedycznym przeznaczonym dla wszystkich uczniów klas 1-3 chcących sprawdzić się jako wierszopisarze.

1. Zadanie do wykonania:

Uczestnicy mają napisać krótki wierszyk o tematyce zimowej.

Powinien on zawierać  nagromadzenie słów z głoskami szumiącymi (sz, rz, cz, dż), syczącymi (s, z, c, dz), ciszącymi (ś, ź, ć, dź) oraz głoską r.

2. Cele konkursu:

 • budzenie wrażliwości poetyckiej,

 • doskonalenie umiejętności językowych,

 • rozwijanie uzdolnień literackich,

 • wzbogacanie zasobu słownika czynnego i biernego ucznia.

 

3. Zasady konkursu:

 • tematem przewodnim wiersza musi być zima, sporty zimowe, zabawy na śniegu itp.,

 • uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 utwór,

 • wiersz powinien być napisany samodzielnie, nie może być nigdzie do tej pory publikowany i nagradzany,

 • prace kopiowane z książek, czasopism i Internetu nie będą brane pod uwagę,

 • praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię, nazwisko oraz klasę,

 • podpisane prace konkursowe proszę złożyć do gabinetu nr 2 do 11.12.2023 r. w formie druku.

 

Zapraszam do udziału i życzę wszystkim uczniom wielu twórczych chwil podczas tworzenia swoich prac.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.

 

Organizator konkursu: logopeda Katarzyna Krzemińska

 

 


WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
"Mój dom, moje miasto, moja Ojczyzna” pod hasłem 
„Bądź jak Jan Matejko! Historia Polski zamknięta w obrazach”


I miejsce – Oliwia Muzyka – 1b

II miejsce – Sławomir Aleksandrzak – 1b

III miejsce – Hanna Serafin – 1b

Wyróżnienie – Aleksandra Sternal –1b

Wyróżnienie – Olga Szumilak – 1b


Organizator Solidarność Dolny Śląsk

GRATULUJEMY!!!

Fotorelacja z rozdania nagród.


Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu
ogłasza plastyczno - językowy konkurs na
„Kalendarz Idiomów Niemieckich”


W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas 4-8.
Komisja ocenie podda walory wizualne i estetyczne pracy, kreatywne ujęcie tematu, poprawność merytoryczną, językową, ortograficzną i stylistyczną.

Zadanie konkursowe:
Uczniowie sami wyszukują idiomy, przykładowe będą wisiały na drzwiach sali 5.
Idiom należy przedstawić w dowolnej technice artystycznej (rysunek kredkami, kredą, tuszem, pastele suche, pastele olejne, akwarela, tempera, wyklejanki, collage, techniki komputerowe) i umieścić w odpowiednim kontekście w zdaniu.
Z najciekawszych 12 prac stworzony zostanie „Kalendarz idiomów niemieckich” na 2024 rok.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie proszone są o oddanie prac (wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem e-mail, adresem pocztowym i wiekiem autora/autorki oraz wypełnionym formularzem zgody na publikację i przetwarzanie danych osobowych) do 03.12.2023 do p. Marty Obuszko.
Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A4 wyłącznie w układzie poziomym.

Osoby, które zdecydują się na przesłanie pracy drogą elektroniczną, przesyłają prace o rozdzielczości min. 300dpi w formacie JPG lub TIF na adres: m.obuszko@zsp4.wroc.pl


Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w jego regulaminie.
Regulamin konkursu i formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne są na stronie internetowej konsulatu:
https://polen.diplo.de/pl-pl/01-vertretungen/01-2-gk-breslau/-/2630690

Zapraszam do konkursu
Marta Obuszko

 

 


Rodzina Ulmów - Konkurs na komiks historyczno-religijny

 
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII SP nr 40 we Wrocławiu

 2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu KOMIKSU opowiadającego historię bohaterstwa (udzielenia schronienia Żydowskiej rodzinie) oraz męczeństwa błogosławionej rodziny Ulmów z Markowej.

 3. Komiks może być wykonany DOWOLNĄ TECHNIKĄ (także komputerową) oraz zawierać przynajmniej CZTERY KRATKI komiksowe.

 4. W konkursie oceniane będzie:

 • zrealizowanie tematu

 • estetyka i poziom artystyczny wykonania 

 • oryginalność przedstawienia tematu

 1. Praca może być wykonana w zespołach zawierających maksymalnie TRZY OSOBY, z tej samej bądź z różnych klas.

 2. Praca musi być podpisana.

 3. Pracę należy składać do o. Rocha Dudka do dnia 15 grudnia.

o. Roch Jerzy Dudek, nauczyciel religii

 


Wyniki konkursu szkolnego

Wiedza o niepodległej Polsce 1918 – 1939

I Miejsce -  Daria Teresińska z klasy 6 A ,

II Miejsce - Franciszek Zega z klasy 6 C

III Miejsce - Oliwia Łomejko z klasy 6 B.

 

Gratulujemy!

Relacja z konkursu tutaj.


15.11.2023 (środa) odbędzie się jak co roku

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego - edycja XXI

DEUTSCHFREUND

dla klas 5-8

Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego

Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i

rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.
 

Test konkursowy jest testem jednokrotnego wyboru (30 zadań z

odpowiedziami A, B, C, D, E z których dokładnie jedna odpowiedź jest

prawidłowa)

Wszystkie osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do

pani Marty Obuszko. Jeżeli chętnych będzie więcej niż 20,

przeprowadzone zostaną eliminacje szkolne.

 

Zapraszam do udziału!


W międzyszkolnym konkursie z języka
niemieckiego


„Wiedza o krajach niemieckojęzycznych ”


I miejsce Patryk Karatajew z klasy 7C
II miejsce Olivier Starzonek z klasy 6B
III miejsce Maciej Łudczak z klasy 7B


Gratulujemy wygranej!


Uczniowie klas IV – VIII!

 

Zapraszamy na SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI,

który odbędzie się we wtorek 5 grudnia 2023 r. w godz. 13, 35 – 14, 20

(7. godzina lekcyjna) w bibliotece szkolnej.

 

Cele konkursu: rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie uczniów poezją, zachęcanie do występów na scenie, prezentacja umiejętności dzieci, popularyzacja literatury.

Warunki uczestnictwa: pisemne zgłoszenie w bibliotece szkolnej tytułu i autora recytowanego tekstu. Może to być wiersz lub fragment prozy.

Wystąpienie do 3 min.

 

Termin i miejsce zgłoszenia swojego udziału – do piątku 1 grudnia

w bibliotece - sala 16.

 

Laureaci otrzymają cząstkową ocenę celującą z języka polskiego

oraz dyplom i nagrodę książkową.

 

Jury będzie oceniać:

- dobrze dobrany do wykonawcy tekst,

- staranność wymowy, czyli dykcję i kulturę słowa,

- przemyślaną interpretację tekstu i ogólne wrażenie artystyczne.

 

 

Organizator konkursu

PS Prosimy wykonawców o strój galowy.

 

 


VII DOLNOŚLĄSKI KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI PT. "WIĘCEJ NAS ŁĄCZY NIŻ DZIELI"

Zapraszamy do udziału w Dolnośląskim Konkursie Plastyczno-Literackim pt. Więcej nas łączy, niż dzieli, organizowanym przez świetlicę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 we Wrocławiu.

REGULAMIN KONKURSU -> więcej
Zgoda i klauzula -> więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Świat pełen BOGActw

Religijny konkurs fotograficzny.

Prace składać można do 30 września do p. Justyny Pondel lub o. Rocha Dudka.

Regulamin konkursu.

KONKURSY SZKOLNE

HARMONOGRAM KONKURSÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

więcej


SZKOLNY KONKURS "MAM TALENT" 

Regulamin konkursu -> więcej


Szkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i szkolne obchody Dnia Europy

Konkurs został zorganizowany przy współpracy z Biurem Komisji Europejskiej w Polsce działającym we Wrocławiu, udział w nim wzięło 52 uczniów z klas ósmych ZSP nr 4 we Wrocławiu Uczestnicy zaprezentowali wiedzę wykraczającą poza program nauczania.

I miejsce zajął Adrian Złotorowicz, II miejsce zajął Filip Skorupski, III miejsce zajął Marcel Nowacki, wszyscy z klasy 8 C, wyróżnienie otrzymuje Oliwia Szymczyk z klasy 8 A.

Gratuluję wszystkim zaangażowanym, biorącym udział i zapraszam do udziału w konkursie w przyszłym roku. 

A. Ptaszyńska


Dnia 16 marca 2023 odbyła się XXII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Sprachdoktor. Wzięło w niej udział ponad 2,1 tys. uczestników, wśród których wyłoniono 51 laureatów. Trójka z nich to uczniowie naszej szkoły.

Maciej Łudczak kl.6B 2 m-ce w województwie dolnośląskim i 7 m-ce w Polsce

Hanna Żaczek kl. 8A 5 m-ce w województwie dolnośląskim i 21 m-ce w Polsce

Michał Kucharski kl. 8B 8 m-ce w województwie dolnośląskim i 33 m-ce w Polsce

Gratulujemy!


Konkurs "Baranek wielkanocny" 2023

Regulamin konkursu -> więcej

WYNIKI konkursu -> więcej


Konkurs poetycki o wiośnie

Opisz swoje wrażenia związane z wiosną w poetyckich strofach!

Zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w Szkolnym Konkursie Poetyckim

pt. „Tęsknota za wiosną".

Na pełne wiosennych zapachów i kolorów wiersze czekamy do czwartku 20.04.2023 r.

w bibliotece szkolnej.

 

Cele konkursu:

– budzenie wrażliwości poetyckiej u uczniów,

– doskonalenie umiejętności językowych,

– rozwijanie uzdolnień literackich dzieci,

– poszukiwanie nowych talentów.

 

Uczestnicy:

Uczniowie klas 4-8 ZSP nr 4 we Wrocławiu 

 

Zasady konkursu:

– tematem wiersza musi być wiosna,

– wiersz powinien być napisany samodzielnie, nigdzie do tej pory nie publikowany,

– praca musi zawierać minimum 8 wersów,

– pracę oddajemy do biblioteki najlepiej w formie wydruku,

– prace powinny być podpisane: imię i nazwisko autora, klasa.

 

Kryteria oceniania prac:

− twórczy charakter utworu,

− poprawność stylistyczna i językowa,

− walory literackie,

− zgodność z tematem,

− oryginalność i samodzielność,

− wartości artystyczne.

 

Komisja konkursowa: Jolanta Belka, Anna Bogowska, Barbara Śmigielska. 

 

Wyniki zostaną podane do dnia 24.03.2023 r. w bibliotece szkolnej.

 

Nagrody: Uczestnicy konkursu otrzymają cząstkową ocenę bdb z języka polskiego, 

a laureaci - dyplom, nagrodę książkową i cząstkową ocenę celującą 

z języka polskiego. 


Wyniki II Miejskiego Konkursu Plastycznego pt. ,,Siła dziewczyn, siła kobiet" zorganizowanego przez Zespół Nauczycielek świetlicy -> więcej

Prace konkursowe -> więcej


ŚWIĘTA “BEZ JAJ” Konkurs na tradycyjną kartkę wielkanocną

Regulamin konkursu -> więcej


SZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO „MEINE OSTERKARTE”

Regulamin konkursu -> więcej

WYNIKI KONKURSU -> więcej


Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu na prezentację multimedialną “Discover Scotland” za udział w jego tegorocznej edycji. Spośród nadesłanych prac jury wyłoniło prezentacje finałowe.

więcej


 

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do finału Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Angielskiego "Galileo"

więcej

Finał konkursu odbędzie się 9 marca 2023 r.


Znamy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Deutschfreund”

W konkursie uczestniczyło 2 501 uczniów z 153 szkół.

Naszą szkołę reprezentowało 20 uczniów z klas 5-8

więcej


Konkurs językowo-plastyczny na projekt kartki świątecznej

„Die schönste Weihnachtskarte”

Regulamin konkursu -> więcej


Zapraszamy uczniów kl.I-III 

do udziału w konkursie „Mój przyjaciel – Anioł Stróż”

więcej


Uczniowie klas IV – VIII!

Zapraszamy na SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI,

który odbędzie się w piątek 25 listopada 2022 r. w godz. 13:35 – 14:20

w bibliotece szkolnej.

WYNIKI KONKURSU -> więcej

Cele konkursu: rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie uczniów poezją, zachęcanie do występów na scenie, prezentacja umiejętności dzieci, popularyzacja literatury.

Warunki uczestnictwa: pisemne zgłoszenie w bibliotece szkolnej dwóch tekstów (ten drugi w zapasie). Może to być wiersz lub fragment prozy.

Wystąpienie do 3 min.

Termin i miejsce zgłoszenia swojego udziału – do wtorku 22 listopada w bibliotece - sala 16.

Laureaci otrzymają cząstkową ocenę celującą z języka polskiego oraz dyplom i nagrodę książkową.

Jury będzie oceniać:

- dobrze dobrany do wykonawcy tekst,

- staranność wymowy, czyli dykcję i kulturę słowa,

- przemyślaną interpretację tekstu i ogólne wrażenie artystyczne.

Organizator konkursu

PS Prosimy wykonawców o strój galowy.


"Zabytki Niemiec"

UWAGA ! Ogłaszamy szkolny konkurs na makietę dowolnego zabytku lub obiektu w Niemczech

1. Praca powinna skupić się na charakterystycznych obiektach architektonicznych Niemiec i zawierać ich nazwę (w języku niemieckim).

2. Praca konkursowa powinna mieć wymiar nie większy niż: podstawa makiety 50 cm x 50 cm, wysokość 50 cm.

3. Każda makieta zgłoszona do konkursu może być wykonana z dowolnych, lecz trwałych materiałów, które gwarantują bezpieczną ekspozycję.

4. Makietę wykonujemy indywidualnie albo w zespole (max 2 osoby).

5. Ocenie podlegać będzie: - zgodność pracy z tematem, - oryginalność pomysłu, - różnorodność technik plastycznych, - estetyka wykonania.

6. Termin oddania pracy najpóźniej 02.11.2022 r.

7. Nagrody główne przewidziane są za I, II i III miejsce. Zwycięzcy i pozostali uczestnicy otrzymają cząstkową ocenę celującą z j. niemieckiego.

8. Prace prosimy dostarczać do nauczycieli języka niemieckiego.

ZAPRASZAMY DO TWÓRCZEJ PRACY !

Organizatorzy M. Obuszko i K. Nogała


Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Niemieckiego "Deutschfreund"!

WYNIKI KONKURSU -> więcej

Etap szkolny odbędzie się 28.10.2022 (sala nr 5).

kl. 5-6 godz. 13.30 - 14.00

kl. 7-8 godz. 14.30 - 15.00

Zapraszamy!

M.Obuszko i K.Nogała


Serdecznie zapraszamy uczniów klas VII i VIII do udziału w szkolnym etapie

Konkursu dolnośląskiego „zDolny Ślązak”.

Język niemiecki piszemy 20.10.2022 (czwartek) od godz. 10.00-10.45.

Wszystkie osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do pań germanistek (M. Obuszko i K. Nogała).

Zapraszamy!!!


KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

„ZABYTKI LONDYNU” Z ELEMENTAMI PLASTYKI

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

więcej


KONKURS LITERACKO-FOTOGRAFICZNY

„Z KSIĄŻKĄ W OBIEKTYWIE”

więcej


„Świat pełen BOGActw” - religijny konkurs fotograficzny

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV – VIII :)

więcej


KONKURSY REJONOWE


Nasza szkoła organizuje następujące konkursy pozaszkolne:


XV Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego dla Ósmoklasistów

UNION JACK CONTEST 2022/23

ETAP I 28.10.2022, g.12

Wyniki etapu I: 15.11.2022

ETAP II 2.12.2022, g. 12

Wyniki etapu II 16.12.2022

ETAP III (FINAŁ) 2.02.2023, g.12 w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr V przy ul. J. Kuronia 14 we Wrocławiu


Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 we Wrocławiu i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20 we Wrocławiu

zapraszają do udziału w międzyszkolnym konkursie

na najciekawszą prezentację multimedialną

DISCOVER SCOTLAND

więcej


VI DOLNOŚLĄSKI KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI
PT. "WIĘCEJ NAS ŁĄCZY NIŻ DZIELI"

Zapraszamy do udziału w Dolnośląskim Konkursie Plastyczno-Literackim
pt. „Więcej nas łączy, niż dzieli" organizowanym przez świetlicę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 we Wrocławiu.

REGULAMIN KONKURSU -> więcej
Zgoda i klauzula -> więcej

WYNIKI KONKURSU -> więcej

 

Konkurs Czytelnictwa i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych "Discover English Speaking Countries"
blog konkursowy:
http://konkurs-desc.blogspot.com/

332579