Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Konkursy szkolne i rejonowe

Treść


Szkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej.

09. maja w Dniu Europy tradycyjnie w naszej szkole miał miejsce konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, udział w nim wzięli wszyscy uczniowie klas ósmych rozwiązując zadania otwarte i zamknięte.

Wyniki na podstawie zgromadzonych punktów są następujące:

I miejsce zajęła Julia Machna z klasy 8 B,

II miejsce zajęła Milena Majcherek z klasy 8 A,

III miejsce zajęła Alicja Rajkowska z klasy 8 B.

Gratulacje !

Dziękuję za wysoki poziom przygotowania się do rozgrywek konkursowych dla Wszystkich uczestników.

Nauczycielka WOS- u.


Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas 4-8

do wzięcia udziału w konkursie na plakat

„Poznaj autora książek”

więcej


Konkurs poetycki z okazji DNIA MATKI

pt. "Mama to najpiękniejsze słowo świata"!

Opisz swoje uczucia w formie wiersza dedykowane mamie z okazji Jej święta przypadającego 26 maja.

Zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w Szkolnym Konkursie Poetyckim

pt. "Mama, to najpiękniejsze słowo świata".

Na pełne szczerych uczuć wiersze czekamy do piątku 13 maja 2022 r.

Swoje teksty składamy w bibliotece szkolnej najlepiej w formie wydruku komputerowego.

Wyniki konkursu:

I miejsce ex aequo - Piotr Rzeszowski z kl. 5 C oraz Aleksandra Biedak z kl. 8 C

II miejsce - Michał Kucharski z kl. 7B

III miejsce - Lena Czepil z kl. 7 C

Gratulujemy!

Laureaci konkursu otrzymają dyplom, nagrodę książkową i cząstkową ocenę bdb

z języka polskiego.


Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie

DOBRO POWRACA

Regulamin konkursu -> więcej


SZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII

"Osterkarte (Kartka Wielkanocna)”

Termin oddania prac piątek 8.04.!!!

więcej


Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-językowym

dla klas 4 na najciekawszy plakat

pt. „Irlandzki skrzat - Leprechaun”

więcej


Biblioteka szkolna ogłasza KONKURS PT."MEM BIBLIOTECZNY"

więcej


KONKURS SZKOLNY NA RECENZJĘ KSIĄŻKI

więcej


BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W AKCJI CZYTELNICZEJ „BILET POWROTNY DO BIBLIOTEKI”

więcej


Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego

edycja XXI

24.03.2022

Dnia 24.03.2022 r. odbędzie się Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Sprachdoktor. Na początku marca odbędą się szkolne eliminacje, z których zostanie wyłoniona najlepsza 20 !

Eliminacje dla klas 4,5 i 6 odbędą się w piątek 4.03.2022 o godz. 13:35 w sali 5.

Eliminacje dla klasy 7a i 7b odbędą się podczas lekcji j.niemieckiego.

Eliminacje dla klasy 7c i klas 8 odbędą się w czwartek 3.03.2022 o godz. 15:25 w sali 5.

Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas 4-8

do zapisów u Pani Marty Obuszko i Katarzyny Nogały.


Uczniowie klas IV – VI !

           Zapraszamy na SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI,  

który odbędzie się w czwartek 24 marca 2022 r. w godz. 13:35 – 14:20

 w bibliotece szkolnej.

Cele konkursu: rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie uczniów poezją, zachęcanie do występów na scenie, prezentacja umiejętności dzieci, popularyzacja literatury. 

Warunki uczestnictwa: pisemne zgłoszenie w bibliotece szkolnej autora i tytułu wybranego tekstu (prosimy przygotować drugi utwór na ewentualną dogrywkę). Może to być wiersz lub fragment prozy. 

Wystąpienie do 3 min.

Termin i miejsce zgłoszenia swojego udziału – do poniedziałku 21 marca w bibliotece - sala 16.

Jury będzie oceniać: dobrze dobrany do wykonawcy tekst, staranność wymowy, czyli dykcję i kulturę słowa oraz interpretację i ogólne wrażenie artystyczne.

Dla laureatów - nagrody książkowe, dyplomy i cząstkowa ocena bardzo dobra z języka polskiego!

Organizator konkursu - Biblioteka ZSP nr 4 we Wrocławiu 


Szkolny konkurs na najpiękniejszy
kalendarz adwentowy lub najpiękniejszą kartkę świąteczną


Cele konkursu:
– poznanie adwentowych i bożonarodzeniowych tradycji w krajach
niemieckojęzycznych,
– popularyzowanie języka niemieckiego wśród uczniów,
– wzbudzenie zainteresowania i szacunku dla odmiennych kultur i tradycji innych
krajów,
– rozwijanie kreatywności i talentów plastycznych.
Uczestnicy:
– uczniowie klas 4-8
Zasady konkursu:
Każdy uczeń wykonuje JEDNĄ pracę (kalendarz albo kartkę)
I. Kategoria kalendarz adwentowy:
– kalendarz powinien zawierać 24 (niemieckojęzyczne) elementy oznaczające czas
oczekiwania na Wigilię Bożego Narodzenia,
– format A3 albo A4
– forma płaska lub przestrzenna
– technika dowolna
II. Kategoria kartka świąteczna:
– kartka musi zawierać życzenia świąteczne w języku niemieckim
– maksymalny format – A4 po rozłożeniu (kartka składana lub pojedyncza)
– technika dowolna
Kryteria oceny:
– samodzielność, pomysłowość i estetyka wykonania
– poprawność językowa
Każda praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem i klasą autora.
Termin składania prac: do 13 grudnia 2021
Życzymy wielu ciekawych pomysłów!

Marta Obuszko
Katarzyna Nogała
 


Zapraszamy do udziału
w konkursie plastyczno-językowym dla klas 4 - 8
na najciekawszy plakat
„The British Royal Family"
więcej


Uczniowie klas VII – VIII!

Zapraszamy na SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI,
który odbędzie się w czwartek 25 listopada 2021 r.
w godz. 13.35 – 14.20 
w bibliotece szkolnej.
Cele konkursu: rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie uczniów poezją, zachęcanie do występów na scenie, prezentacja umiejętności dzieci, popularyzacja literatury.
Warunki uczestnictwa: pisemne zgłoszenie w bibliotece szkolnej dwóch tekstów (ten drugi w zapasie). Może to być wiersz lub fragment prozy. Wystąpienie do 3 min.
Termin i miejsce zgłoszenia swojego udziału – do wtorku 23 listopada w bibliotece - sala 16.
Jury będzie oceniać:
- dobrze dobrany do wykonawcy tekst,
- staranność wymowy, czyli dykcję i kulturę słowa,
- interpretację i ogólne wrażenie artystyczne.

UWAGA! Konkurs dla uczniów klas IV - VI odbędzie się w marcu.

Organizator konkursu - Biblioteka ZSP nr 4 we Wrocławiu

 


KONKURS SZKOLNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
WIEDZA O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

29 PAŹDZIERNIKA KLASY 4-5
GODZ. 13.35-14.20 SALA 5

28 PAŹDZIERNIKA KLASY 6-8
GODZ. 15.25-16.10 SALA 5

Osoby chętne zgłaszają swój udział u Pań germanistek
(dostaną też wtedy zagadnienia do konkursu)

Marta Obuszko
Katarzyna Nogała

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH:

I MIEJSCE: Szymon Parol kl.4d

II MIEJSCE: Martyna Dębicka kl.5b, Mikołaj Frett kl.5b, Maciej Łudczak kl.5b

III MIEJSCE: Karolina Szary kl.6a

GRATULUJEMY!


Konkurs Plastyczny
dla uczniów klas 1-8
„Projekt Krasnala dla naszej szkoły"
więcej


MIĘDZYKLASOWY KONKURS
„Mój mały różaniec"

Regulamin konkursu:
ORGANIZATOR
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 we Wrocławiu
Barbara Koczan – nauczyciel Religii

CEL:
Pielęgnowanie tradycji chrześcijańskich, budzenie pragnienia modlitwy na różańcu.
Rozwijanie zdolności manualnych, rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci.

UCZESTNICTWO
Zapraszamy do udziału w konkursie dzieci z klas 1- 3.

TERMIN
Prace należy składać do dnia 11.10.2021 r. u nauczyciela Religii podczas lekcji lub u wychowawcy klasy.
Prace przedłożone po terminie nie będą oceniane.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas konkursu.
Do każdej pracy należy dołączyć wizytówkę z informacjami (imię i nazwisko autora pracy, klasa).

OCENA PRAC
Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny prac i przyzna nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w terminie do 13.10.2021.

WYMAGANIA
Należy wykonać różaniec, lub 1 dziesiątkę różańca w formie bransoletki, w taki sposób, by można było wykorzystać go do modlitwy. Pracę uczeń wykonuje samodzielnie.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych uczestników.

 


„Świat pełen BOGActw" - religijny konkurs fotograficzny

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV – VIII :)
1. Tematem konkursu jest piękno świata przyrody oraz obecność Boga
w otaczającym nas świecie.
2. Cele konkursu :
- zachęcenie uczniów do odkrywania Bożej obecności w otaczającym nas
świecie
- uwrażliwienie uczniów na piękno świata przyrody
- rozwijanie wśód uczniów zainteresowania fotografią
3. Termin i sposób dostarczania prac – do 30 września 2021r. włącznie. Prace
należy dostarczyć do nauczycieli religii : p. Justyny Pondel lub do o. Rocha.
4. Praca konkursowa powinna zawierać fotografię oraz krótką część opisową :
- FOTOGRAFIA – zdjęcie powinno stanowić interpretację tematu konkursu
„Świat pełen BOGActw" oraz powinno być wykonane samodzielnie przez
ucznia, zgłaszającego się do konkursu
- CZĘŚĆ OPISOWA – w części opisowej uczeń powinien wyjasnić to, jak
jego fotografia odzwierciedla temat konkursu, to znaczy w jaki sposób można
na niej odszukać ślady obecności Boga w otaczającym nas świecie. Część
opisowa może być wykonana na osobnej kartce (wówczas zarówno fotografia
jak i kartka powinny być podpisane – imię, nazwisko, klasa) lub część opisowa
i fotografia mogą stanowić całość jako plakat. Może być napisana ręcznie
(starannie i czytelnie) lub wydrukowana.
5. Oceniane będą tylko prace kompletne (część opisowa i fotografia),
podpisane, dostarczone we wskazanym terminie oraz odpowiadające tematyce
konkursu.
4. Ocenie podlegać będzie :
- staranność pracy
- zgodność z tematem
- kreatywność uczniów
5. Na laureatów czekają nagrody :)


 

Konkursy rejonowe


Nasza szkoła organizuje następujące konkursy pozaszkolne:


Zapraszamy do udziału w Międzyszkolnym Konkursie z Języka Angielskiego

DISCOVER ENGLAND 2022

Regulamin -> więcej


V DOLNOŚLĄSKI KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI
PT. "WIĘCEJ NAS ŁĄCZY NIŻ DZIELI"

Zapraszamy do udziału w Dolnośląskim Konkursie Plastyczno-Literackim
pt. „Więcej nas łączy, niż dzieli" organizowanym przez świetlicę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 we Wrocławiu.
Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ" objęło tę inicjatywę patronatem.
Cele konkursu to m.in. rozwijanie empatii i otwartości, a także promowanie takich wartości jak współpraca, dialog, akceptacja drugiego człowieka bez względu na jego wygląd, pochodzenie narodowe czy etniczne, język, religię, wiek.
Wydarzenie adresowane jest do uczniów szkół podstawowych (klas I-VIII) z terenu Dolnego Śląska. Praca może mieć formę plastyczną lub eseistyczną.
Konkurs TOLERANCJA -> więcej
Zgoda i klauzula -> więcej

WYNIKI KONKURSU -> więcej

Galeria zdjęć -> więcej
DZIELNICOWY KONKURS RECYTATORSKI
DLA UCZNIÓW KL. IV – VI

Szczegóły dotyczące regulaminu konkursu oraz karta zgłoszenia z danej szkoły i zgody dla uczestników konkursu do pobrania w załącznikach.
Zapraszamy szkoły z dzielnicy Psie Pole!
Organizatorzy z przewodniczącą Panią Jolantą Belką

regulamin
więcej »
(ELIMINACJE DO KONKURSU POWIATOWEGO)

VIII EDYCJA DOLNOŚLĄSKIEGO
KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
MEINE OSTERKARTE"

więcej »


REJONOWY KONKURS CZYTANIA
ZE ZROZUMIENIEM DLA UCZNIÓW KLAS III
"KTO CZYTA, NIE BŁĄDZI"

 

więcej »


Świetlicowy międzyszkolny
konkurs plastyczny
"Tradycje wielkanocne"Konkurs Czytelnictwa i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych "Discover English Speaking Countries"
blog konkursowy:
http://konkurs-desc.blogspot.com/

63756