Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Klasy_22_23

Treść

Plan lekcji, przydział wychowawstw
i nauczyciele uczący w roku szkolnym          
2022/2023


Nauczyciele uczący w klasach:
 

 

Ia

Ib

 Ic

Id

Wychowawca

 Maciejewska Katarzyna

 Graboś Lidia

 Rudniewska Joanna

 Aleksandrowicz Justyna

Edukacja
wczesnoszkolna

 Maciejewska Katarzyna

 Graboś Lidia

 Rudniewska Joanna

 Aleksandrowicz Justyna

J.angielski

 Linda Szeffs

 Linda Szeffs

 Linda Szeffs

 Linda Szeffs

Religia

 Sąsiada Agnieszka

 Sąsiada Agnieszka

 Sąsiada Agnieszka

 Sąsiada Agnieszka

 

IIa

IIb

IIc

 

Wychowawca

 Usińska Marzena

  Mateusiak Claudia

 Teresińska Anna

 

Edukacja
wczesnoszkolna

 Usińska Marzena

  Mateusiak Claudia

 Teresińska Anna

 

J.angielski

 Linda Szeffs

 Linda Szeffs

 Linda Szeffs

 

Religia

 Sąsiada Agnieszka

 Sąsiada Agnieszka

 Sąsiada Agnieszka

 

 

IIIa

IIIb

 IIIc

 

Wychowawca

 Bielecka Marta

 Kreyczi Danuta

 Ogonowska Joanna

 

Edukacja
wczesnoszkolna

 Bielecka Marta

 Kreyczi Danuta

 Ogonowska Joanna

 

J.angielski

 Linda Szeffs

 Linda Szeffs

 Linda Szeffs

 

Religia

 Sąsiada Agnieszka

 Sąsiada Agnieszka

 Sąsiada Agnieszka

 

Nauczyciele uczący w klasach:
 

 

IVa

IVb

IVc

 

Wychowawca

 Sobieraj Grażyna

 Wójcik Aneta

 Khatri Anna

 

J.polski

 Sobieraj Grażyna

 Sobieraj Grażyna

 Sobieraj Grażyna

 

J.niemiecki

 Smaruj Agata

 Smaruj Agata

 Smaruj Agata

J.angielski

 Cymbalista Hanna

 Khatri Anna

 Khatri Anna

 

Muzyka

 Binek Mariusz

 Binek Mariusz

 Binek Mariusz

 

Plastyka

 Binek Mariusz

 Binek Mariusz

 Binek Mariusz

 

Historia

 Ptaszyńska Agnieszka

 Wójcik Aneta

 Wójcik Aneta

 

Przyroda

 Kowalewska Marzanna

 Kowalewska Marzanna

 Kowalewska Marzanna

 

Matematyka

  Madziar-Yousef Marta

 Madziar-Yousef Marta

 Madziar-Yousef Marta

 

Informatyka

 Skorupska Grażyna

 Skorupska Grażyna

 Skorupska Grażyna

 

Technika

 Winiarczyk Szymon

 Winiarczyk Szymon

 Winiarczyk Szymon

 

W-f

 Zawadzki Konrad

 Adamczewski Sebastian

 Zawadzki Konrad

 

Religia

 Pondel Justyna

 Pondel Justyna

 Pondel Justyna

 

 

Va

Vb

 Vc

 Vd

Wychowawca

 Kowalewska Marzanna

 Skorupska Grażyna

 Krawczyk Edyta

 Obuszko Marta

J.polski

 Biedak Dorota

 Krawczyk Edyta

 Krawczyk Edyta

 Krawczyk Edyta

J.niemiecki

 Smaruj  Agata

 Smaruj Agata

 Smaruj Agata

 Obuszko Marta

J.angielski

 Khatri Anna

 Khatri Anna

 Khatri Anna

 Cymbalista Hanna

Muzyka

 Binek Mariusz

 Binek Mariusz

 Binek Mariusz

 Binek Mariusz

Plastyka

 Binek Mariusz

 Binek Mariusz

 Binek Mariusz

 Binek Mariusz

Historia

 Ptaszyńska Agnieszka

 Ptaszyńska Agnieszka

 Ptaszyńska Agnieszka

 Ptaszyńska Agnieszka

Geografia

 Smereka Alicja

 Smereka Alicja

 Smereka Alicja

 Smereka Alicja

Biologia

 Kowalewska
 Marzanna

 Kowalewska
 Marzanna

 Kowalewska
 Marzanna

 Kowalewska
 Marzanna

Matematyka

 Madziar-Yousef Marta

 Dalecka Katarzyna

 Dalecka Katarzyna

 Dalecka Katarzyna

Informatyka

 Skorupska Grażyna

 Skorupska Grażyna

 Skorupska Grażyna

 Skorupska Grażyna

Technika

 Winiarczyk Szymon

 Winiarczyk Szymon

 Winiarczyk Szymon

 Winiarczyk Szymon

W-f dz.

 Szwedo Iwona

 Skorupska Grażyna

 Adamczewski Sebastian

 Szwedo Iwona

W-f chł.

 Adamczewski Sebastian

 Adamczewski Sebastian

 Zawadzki Konrad

 Zawadzki Konrad

Religia

 Pondel Justyna

 Pondel Justyna

 Pondel Justyna

 Pondel Justyna

 

VIa

VIb

VIc

 

Wychowawca

 Szwedo Iwona

 Cymbalista Hanna

 Dalecka Katarzyna

 

J.polski

 Biedak Dorota

 Belka Jolanta

 Belka Jolanta

 

J.niemiecki

 Smaruj Agata

 Obuszko Marta

 Obuszko Marta

 

J.angielski

 Cymbalista Hanna

 Cymbalista Hanna

 Cymbalista Hanna

 

Muzyka

 Binek Mariusz

 Binek Mariusz

 Binek Mariusz

 

Plastyka

 Binek Mariusz

 Binek Mariusz

 Binek Mariusz

 

Historia

 Wójcik Aneta

 Wójcik Aneta

 Wójcik Aneta

 

Geografia

 Smereka Alicja

 Smereka Alicja

 Smereka Alicja

 

Biologia

 Kowalewska
 Marzanna

 Kowalewska
 Marzanna

 Kowalewska
 Marzanna

 

Matematyka

 Stasiak Małgorzata

 Getek Małgorzata

 Dalecka Katarzyna

 

Informatyka

 Winiarczyk Szymon

 Winiarczyk Szymon

 Winiarczyk Szymon

 

Technika

 Winiarczyk Szymon

 Winiarczyk Szymon

 Winiarczyk Szymon

 

W-f dz.

 Szwedo Iwona

 Szwedo Iwona

 Szwedo Iwona

 

W-f chł. 

 Zawadzki Konrad

 Zawadzki Konrad

 Adamczewski Sebastian

 

Religia

 Pondel Justyna

 Pondel Justyna

 Pondel Justyna

 

 

 VIIa

VIIb

 

 

Wychowawca

 Biedak Dorota

 Belka Jolanta

 

 

J.polski 

 Biedak Dorota

 Belka Jolanta

 

 

J.niemiecki 

 Obuszko Marta

 Smaruj Agata

 

 

J.angielski 

 Cymbalista Hanna

 Cymbalista Hanna

 

 

Muzyka

 Binek Mariusz

 Binek Mariusz

 

 

Plastyka

 Binek Mariusz

 Binek Mariusz

 

 

Historia

 Wójcik Aneta

 Wójcik Aneta

 

 

Geografia

 Smereka Alicja

 Smereka Alicja

 

 

Biologia

 Kowalewska Marzanna

 Kowalewska Marzanna

 

 

Chemia

 Błocian Katarzyna

 Błocian Katarzyna

 

 

Fizyka

 Błocian Katarzyna

 Błocian Katarzyna

 

 

Matematyka 

 Stasiak Małgorzata

 Getek Małgorzata

 

 

Informatyka 

 Winiarczyk Szymon

 Winiarczyk Szymon

 

 

W-f dz. 

 Szwedo Iwona

 Szwedo Iwona

 

 

W-f chł. 

 Zawadzki Konrad

 Zawadzki Konrad

 

 

Religia 

 Dudek Jerzy

 Dudek Jerzy

 

 

Doradztwo zawodowe

 Winiarczyk Szymon

 Winiarczyk Szymon

 

 

 

VIIIa

VIIIb

VIIIc

 

Wychowawca

 Binek Mariusz

 Zawadzki Konrad

 Błocian Katarzyna

 

J.polski

 Belka Jolanta

 Biedak Dorota

 Sobieraj Grażyna

 

J.niemiecki

 Obuszko Marta

 Obuszko Marta

 Obuszko Marta

 

J.angielski

 Cymbalista Hanna

 Cymbalista Hanna

 Khatri Anna

 

Historia

 Wójcik Aneta

 Wójcik Aneta

 Wójcik Aneta

 

Wiedza o społeczeństwie

 Ptaszyńska Agnieszka

 Ptaszyńska Agnieszka

 Ptaszyńska Agnieszka

 

Geografia

 Smereka Alicja

 Smereka Alicja

 Smereka Alicja

 

Biologia

 Kowalewska Marzanna

 Kowalewska Marzanna

 Kowalewska Marzanna

 

Chemia

 Błocian Katarzyna

 Błocian Katarzyna

 Błocian Katarzyna

 

Fizyka

 Błocian Katarzyna

 Błocian Katarzyna

 Błocian Katarzyna

 

Matematyka

 Getek Małgorzata

 Dalecka Katarzyna

 Getek Małgorzata

 

Informatyka

 Winiarczyk Szymon

 Winiarczyk Szymon

 Winiarczyk Szymon

 

W-f dz.

 Skorupska Grażyna

 Skorupska Grażyna

 Skorupska Grażyna

 

W-f chł.

 Zawadzki Konrad

 Zawadzki Konrad

 Adamczewski Sebastian

 

Edukacja dla bepieczeństwa

 Ptaszyńska Agnieszka

 Ptaszyńska Agnieszka

 Ptaszyńska Agnieszka

 

Religia

 Dudek Jerzy

 Dudek Jerzy

 Dudek Jerzy

 

Doradztwo zawodowe

 Winiarczyk Szymon

 Winiarczyk Szymon

 Winiarczyk Szymon

 
247659